Силабуси

Магістр
Авіаційна Безпека
Експлуатація АНТ та ОА
Мат_методи оптим
Методи неруйнівного контролю технічного стану повітряного судна та його компонентів
Організація міжнародних польотів
Сертифікація льотної придатності екземпляру ПС
Типові технол процеси відновлення льотн_прид_ПС