Силабуси АДБПЛА

Основи_льотно-методичноi_підготовки Основи_тренажерноi_пiдготовки_льотних_екiпажiв Пiдготовка_iз_запобiгання_та_виведення_зi_складного_положення_(UPRT) Повiтряне_право Практична_аеродинамiка_лiтака_класу_SEPMEP Принципи_польоту Радiонавiгацiя Iнженерно-штурманс_кi_розрахунки_польоту Iнформацiйнi_технологii_в_авiацii Аеродинамiка_та_динамiка_польоту Безпека_польотiв Взаємодія_в_багаточленному_екіпаж_(MCC) Економiчне_та_правове_забезпечення_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Експлуатацiйнi_процедури Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_1__конструкцiяс_истеми_силова_установка Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_2__приладове_обладнання Загальна_навiгацiя Збiрники_аеронавiгацiйноi_iнформацii_та_iх_використання Звязок_за_правилами_вiзуал_ного_польоту_(VFR) Звязок_за_правилами_пол_отiв_за_приладами_(IFR) Зона_100__знання,_навички_i_вiдношення_(KSA) Льотнi_характеристики_та_планування_1__маса_i_центрування_ Льотнi_характеристики_та_планування_2__характеристики Льотнi_характеристики_та_планування_3__льотне_планування_та_монiторинг Метеорологiя Можливостi_людського_органiзму Органiзацiя_аеродромно-технiчного_забезпечення_польотiв Органiзацiя_аеронавiгацiйного_обслуговування_польотiв Органiзацiя_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Органiзацiя_пошукового_та_аварiйно-рятувального_забезпечення_польотiв Основи_авiацiйноi_безпеки

Графік проведення засідання кафедри аеродинаміки на заміщення вакантних посад

На кафедрах Факультету відбудуться засідання з попереднім обговоренням претендентів на посади науково-педагогічних працівників (в тому числі на посади завідувачів кафедр) та таємним голосуванням щодо затвердження висновків кафедр про професійні та особисті якості претендентів. Кафедра аеродинаміки та БПЛА – 07.06.2021р., 1000 в Далi

Освітньо-професійні програми кафедри АД

«Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»Б «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»Б_2 «Газотурбінні установки і компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»М

Спеціальність

Галузь знань: Механічна інженерія Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Освітня програма:Композиційні матеріали і конструкції Форма навчання: очна (мова навчання – українська, англійська), заочна (мова навчання – українська). Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна Далi