Робочі програми навчальних дисциплін

Робочі програми Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки Історія української державності та культури Ділова українська мова Фахова іноземна мова Філософія Фізичне виховання та самовдосконалення Цикл професійної та практичної підготовки 2.1. Цикл професійної підготовки Вища математика Фізика Інженерна графіка Хімія Авіаційні паливо-мастильні Далi

Робочі програми навчальних дисциплін

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки Філософські проблеми наукового пізнання Ділова іноземна мова Цикл професійної та практичної підготовки 2.1. Цикл професійної підготовки Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту Математичні методи моделювання систем і процесів/ Mathematical Methods for Modelling Systems and Далi

Силабус

Математичні методи моделювання систем і процесів Статистичне оцінювання і прийняття рішень Проектування підрозділів аеропорту Математичне моделювання технологічних процесів в аеропорту Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів Сучасні концепції розвитку інфраструктури аеропортів Організація міжнародних польотів Орнітологічне забезпечення в аеропортах Неавіаційна Далi

Індивідуальна освітня траєкторія

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для ОС Магістр АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра технологій аеропортів (57) Спеціальність 272: Авіаційний транспорт ОПП «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів» 1 семестр 2 семестр Рекомендовані Сучасні концепції розвитку інфраструктури аеропортів/ Управління запасами Далi

Опитування

Анкета роботодавця Анкета здобувача вищої освіти Анкета випускника Результати опитувань: Результати опитувань роботодавців Результати опитувань здобувачів вищої освіти Результати опитувань випускників

ПРОГРАМА онлайн-візиту

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» (ID у ЄДЕБО 6106) за справою №0094/АС-23 в Національному авіаційному університеті з 09.02.2023 р. по 11.02.2023 р.   Призначення та статус цієї програми Ця Далi

Траєкторія успішності

Випускники кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування» КОНОНЕНКО Руслан Володимирович, випускник 2005р. Посада: Заступник начальника управління, Начальник відділу компресорних станцій Управління транспортування газу ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”. Керує експлуатацією всіх 57 компресорних станцій (КС) Газотранспортної Далi