Силабуси ТА

Бакалаври Основи прикладних інженерних технологій Функціонування аеропортів Обладнання та технології забезпечення авіаційної безпеки Конструкція та міцність двигунів внутрішнього згорання Конструкція та міцність автомобільної техніки Аеродроми та їх експлуатація Спеціальне та спеціалізоване обладнання аеропортів Техніка аеропортів Технології та обладнання паливозабезпечення аеропорту Далi

Силабуси АДБПЛА

Основи_льотно-методичноi_підготовки Основи_тренажерноi_пiдготовки_льотних_екiпажiв Пiдготовка_iз_запобiгання_та_виведення_зi_складного_положення_(UPRT) Повiтряне_право Практична_аеродинамiка_лiтака_класу_SEPMEP Принципи_польоту Радiонавiгацiя Iнженерно-штурманс_кi_розрахунки_польоту Iнформацiйнi_технологii_в_авiацii Аеродинамiка_та_динамiка_польоту Безпека_польотiв Взаємодія_в_багаточленному_екіпаж_(MCC) Економiчне_та_правове_забезпечення_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Експлуатацiйнi_процедури Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_1__конструкцiяс_истеми_силова_установка Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_2__приладове_обладнання Загальна_навiгацiя Збiрники_аеронавiгацiйноi_iнформацii_та_iх_використання Звязок_за_правилами_вiзуал_ного_польоту_(VFR) Звязок_за_правилами_пол_отiв_за_приладами_(IFR) Зона_100__знання,_навички_i_вiдношення_(KSA) Льотнi_характеристики_та_планування_1__маса_i_центрування_ Льотнi_характеристики_та_планування_2__характеристики Льотнi_характеристики_та_планування_3__льотне_планування_та_монiторинг Метеорологiя Можливостi_людського_органiзму Органiзацiя_аеродромно-технiчного_забезпечення_польотiв Органiзацiя_аеронавiгацiйного_обслуговування_польотiв Органiзацiя_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Органiзацiя_пошукового_та_аварiйно-рятувального_забезпечення_польотiв Основи_авiацiйноi_безпеки

Графік проведення засідання кафедри аеродинаміки на заміщення вакантних посад

На кафедрах Факультету відбудуться засідання з попереднім обговоренням претендентів на посади науково-педагогічних працівників (в тому числі на посади завідувачів кафедр) та таємним голосуванням щодо затвердження висновків кафедр про професійні та особисті якості претендентів. Кафедра аеродинаміки та БПЛА – 07.06.2021р., 1000 в Далi