Програми фахових іспитів 2022

ПРОГРАМА фахового вступного випробування на ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі ОКР “Молодший спеціаліст”  за спеціальністю 272 “Авіаційний транспорт” (ПЛППС) ПРОГРАМА фахового вступного випробування на ОС «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 3 роки на основі ОКР Далi

Силабуси ОПП “Газотурбінні установки і компресорні станції”

Газорозподільні станції Безпека експлуатація і ремонту ГО КС Безпека експлуатація компресорних станцій Відцентрові компресори і нагнітачі Вплив роботи ГПА на навколишнє середовище Вплив ТО КС на навколишнє середовище Експлуатація ГНКС Експлуатація магістральних газопроводів Нагнітачі природного газу Режим роботи магістрального газопроводу Далi

Інформація для студентів

КОНСУЛЬТАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОПОМОГА У секторі психолого-педагогічної роботи  ви можете дізнатися інформацію з побутових та організаційних питань студентського життя (наприклад, консультативну допомогу з питань поселення та проживання у гуртожитках Студентського містечка НАУ). Вченою радою Національного авіаційного університету затверджено Положення про Далi

Робочі програми 2021-2022 н.р.

2021 РП Аероакустика ГТД 2021 РП Аеротермогазодинаміка ГТД 2021 РП Прикладна аеротермогазодинаміка 2021 РП Робота ГТД на неусталених режимах 2021 РП Системно-синергетичне моделювання 2021 РП Філософія наук та інновацій  2021_РП_Англ. мова наук. спрямування  2021_РП_Академічне письмо АМ  2021 Інноваційні методи прийняття Далi

Силабуси

Магістр Авіаційна Безпека Експлуатація АНТ та ОА Мат_методи оптим Методи неруйнівного контролю технічного стану повітряного судна та його компонентів Організація міжнародних польотів Сертифікація льотної придатності екземпляру ПС Типові технол процеси відновлення льотн_прид_ПС

Силабуси

Бакалавр Дефектоскопія та неруйнівні методи контролю ПС і АД Експлуатаційні матеріали для АТ та ОА Енергосистеми ПС Загальні_типи_ручних_та_механізованих_інструментів К та ТОПС Процедури ТО Сертифікація аеропортів та АП Технічна діагностика АНТ та ОА Технології та обладнання ПЗА Технологія конструкційних матеріалів ТММ

Силабуси

Бакалавр Магістр Вимоги до безпілотних авіаційних систем та їх обладнання  Процедури сертифікації авіаційної техніки  Моніторинг технічного стану авіаційних конструкцій

Силабуси

Робота газотурбінних двигунів на неусталених режимах  Прикладна аеротермогазоднаміка  Аеротермогазодинаміка газотурбінних двигунів  Аероакустика газотурбінних двигунів  ССМОД та ММОДза спец Фізичне_та_математичне_моделювання КТПССТСКС Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти Iнформацiйне_забеспечення_наукових_дослiджень_ IМПРСТСКС Комп’ютерні технології в проектуванні двигунів та енергетичних установок Енергетичні_методи_впливу_на_параметри_та_характеристики_двигунів_та_енергетичних_установок Аеродинаміка_основних_компресорів_газотурбінних_двигунів Філософія_наук Далi