Робочі програми та силабуси

Робочі програми РП Фізика ФКНТ спец.123_2023 РП Фізика АКФ спец.131_2024 РП Фізика спец.101_2024 РП Фiзика ФЕБІТ спец..162_2024 РП Фізика спец.186_2023 РП Фізика ФЕБІТ спец.263 _2024. РП Фізика ФКНТ спец.122.3_2023 Силабуси Силабус Фізика спец. 263 _2023 Силабус Фізика спец.123_2023 Силабус Фізика Далi

Програма візиту експертної групи (17-19 жовтня 2023 р)

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі у Національному авіаційному університеті у період 17.10.2023 – 19.10.2023 рр. освітньо-професійних програм “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів” і “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів” Далi

Кафедри Аерокосмічного факультету прийняли участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів та кафедра технологій аеропортів приймала участь у зовнішньому аудиті університету та Аерокосмічного факультету у 2022-2023 навчальному році. Результат діяльності відображено у Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Далi

Працевлаштування

Теоретичний та практичний досвід, отриманий під час навчання, дозволяє долучати наших випускників до робіт над складними проєктами в системі забезпечення льотної придатності повітряних суден. Так, наприклад, випускники кафедри, які працюють у ТОВ «Прогрестех-Україна» та «Boeing», приймали безпосередню участь у створенні Далi

Пройшла онлайн зустріч з директором з виробництва ДП “ЗАВОД 410 ЦА” О. М. Халаком

За ініціативи гаранта ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів», д.т.н., професора, професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден АКФ НАУ Дмитрієва Сергія Олексійовича та провідного фахівця Навчально-наукового інституту неперервної освіти (MTO-147), к.т.н. Сікорського Євгена Олександровича, 05 вересня Далi