Міжнародна конференція «ПОЛІТ-2022»

6-7 квітня 2022 року в Аерокосмічному факультеті пройшла ХVІIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» за напрямом «СУЧАСНІ  АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» on-line. Серед учасників конференції були представники як Національного авіаційного університету,  так і авіаційних підприємств України. Під Далi

Науковий семінар «Процеси та системи управління якістю в авіації».

На кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів 17.02.2022 року відбувся науковий семінар (в режимі онлайн) «Процеси та системи управління якістю в авіації». Участь в семінарі прийняли більш ніж 60 викладачів та здобувачів вищої освіти (7 викладачів кафедри ПМІМ АКФ НАУ; Далi

«Міс АКФ – 2022»

7 лютого в клубі «Форсаж» відбувся конкурс краси «Міс АКФ – 2022». За титул та корону змагалося п’ять студенток факультету. Конкурсна програма складалась із танцю, інтелектуального конкурсу та дефіле у купальниках і вечірніх сукнях. Отже, перемогу у конкурсі і звання Далi

Робочі програми

PhD_РП_2.1.3_21_Полiмернi_матерiали_та_композити_ТП PhD_РП_2.1.3_21_Трибологiя_полiмерних_матерiалiв PhD_РП_1.3.1_21_Триботехнiчнi_матерiали_i_методи_пiдвищення_зносостiйкостi PhD_РП_1.3.2_21_Трибологія та інженерія поверхні PhD_РП_1.3.3_21_Триботехнiка_та_ОНД PhD_РП_1.3.4_21_Обладнання_i_методи_трибологiчних_дослiджен_ PhD_РП_1.3.5_21_Діагностика та методи прогнозування довговічності вузлів PhD_РП_1.3.5_21_Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки PhD_РП_2.1.1_21_Променевi_методи_обробки PhD_РП_2.1.2_21_Присадки_i_добавки_до_мастил_них_матерiалiв PhD_РП_2.1.2_21_Процеси_ф-х_мехнiки_в_елементах_трибосистем PhD_РП_2.1.2_21_Триботехнiчнi_та_експл_власт_ММ

Публікації

Development of methods for evaluation of lubrication properties of hydraulic aviation oils Certificate Leusenko Daria (Participation) – Orléans, France (1) Оцінка якості гідравлічних авіаційних олив за енергетичними та протизношувальними показниками Влияние присадок карбоновых кислот на гидродинамический смазочный слой в локальном Далi

Силабуси ОПП “Авіаційні двигуни та енергетичні установки” 

Повітряні Гвинти Теорія лопаткових машин Допоміжні авіаційні силові установки Системи керування та характеристики СУ Шум і емісія АС_ Основи хіммотології Палива для авіаційних двигунів та енергетичних установок  

Силабуси ОПП “Газотурбінні установки і компресорні станції”

Газорозподільні станції Безпека експлуатація і ремонту ГО КС Безпека експлуатація компресорних станцій Відцентрові компресори і нагнітачі Вплив роботи ГПА на навколишнє середовище Вплив ТО КС на навколишнє середовище Експлуатація ГНКС Експлуатація магістральних газопроводів Нагнітачі природного газу Режим роботи магістрального газопроводу Далi