Результати атестації аспірантів кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів

Відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проведено річну атестацію аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи. Науково-педагогічні працівники кафедри та наукові Далi

Зустріч з представниками Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

В рамках угоди про співробітництво в науково-технічній та освітній сферах між Національним авіаційним університетом та Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України відбулась зустріч завідувача кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Мікосянчик Оксани Олександрівни та завідувача кафедри технологій аеропортів Далi

Кафедри Аерокосмічного факультету прийняли участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів та кафедра технологій аеропортів приймала участь у зовнішньому аудиті університету та Аерокосмічного факультету у 2022-2023 навчальному році. Результат діяльності відображено у Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Далi

online зустріч з Генеральним директором авіакомпанії «H3Operations»

15 Вересня 2023 року відбулась on-line зустріч студентів Національного авіаційного університету та викладачів кафедри «Підтримання льотної придатності повітряних суден» з Генеральним директором авіакомпанії «H3Operations», випускником 2007 року за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та Далi

Працевлаштування

Теоретичний та практичний досвід, отриманий під час навчання, дозволяє долучати наших випускників до робіт над складними проєктами в системі забезпечення льотної придатності повітряних суден. Так, наприклад, випускники кафедри, які працюють у ТОВ «Прогрестех-Україна» та «Boeing», приймали безпосередню участь у створенні Далi

Зустріч з представником компанії вантажного перевізника (випускниця НАУ АКФ 2020 р.)

За ініціативи гаранта ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», д.т.н., професора, професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден АКФ Дмитрієва Сергія Олексійовича, 08 вересня 2023 в режиме on-line Далi

Пройшли вступні іспити до аспірантури НАУ з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка»

07 вересня на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проведено вступний іспит до аспірантури НАУ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка». Предметна комісія у складі д.т.н., професора Мирослава Кіндрачука, д.т.н., професора Павла Носка, д.т.н., Далi

Пройшла онлайн зустріч з директором з виробництва ДП “ЗАВОД 410 ЦА” О. М. Халаком

За ініціативи гаранта ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів», д.т.н., професора, професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден АКФ НАУ Дмитрієва Сергія Олексійовича та провідного фахівця Навчально-наукового інституту неперервної освіти (MTO-147), к.т.н. Сікорського Євгена Олександровича, 05 вересня Далi