ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

7 вересня проведено кваліфікаційний іспит з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії. Комісія у складі д.т.н., проф. Кіндрачука М.В (голова комісії), д.т.н., проф. Мікосянчик О.О., д.т.н., проф. Мнацаканова Р.Г. та д.т.н., проф. Носка Далi

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

7 вересня проведено кваліфікаційний іспит з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії. Комісія у складі д.т.н., проф. Кіндрачука М.В (голова комісії), д.т.н., проф. Мікосянчик О.О., д.т.н., проф. Мнацаканова Р.Г. та д.т.н., проф. Носка Далi

Силабуси ТА

Бакалаври Основи прикладних інженерних технологій Функціонування аеропортів Обладнання та технології забезпечення авіаційної безпеки Конструкція та міцність двигунів внутрішнього згорання Конструкція та міцність автомобільної техніки Аеродроми та їх експлуатація Спеціальне та спеціалізоване обладнання аеропортів Техніка аеропортів Технології та обладнання паливозабезпечення аеропорту Далi

Рейтингові списки вступу на основі ОКР “Молодший спеціаліст” на 1ск ОС “Бакалавр”

Рейтинг_272 “Авіаційний транспорт ” Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів” Рейтинг_141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Енергетичний менеджмент Рейтинг_151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Рейтинг_142 Енергетичне машинобудування Рейтинг_141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”  “Електротехнічні системи електроспоживання“