Супровідні документи

План науково-методичного семінару кафедри АД Витяг з протоколу кафедри про зустріч з аспірантами Результат опитування 20-21 і анкета Перелік угод про співробітництво Напрям дисертаційних досліджень Теми дисертаційних досліджень Перелік міжнародних конференцій

Робочі навчальні програми та навчальні програми 2016-2020рр.

РНП_Фiз_та_мат_моделювання_в_ГТД_i_ЕУ_2017  РНП_Термогазодинамiка_ГТД_i_ЕУ_2016  РНП_Теорiя_ГТД_i_ЕУ_2017  РНП_Сучаснi_методи_моделювання_2017  РНП_Конструкцiя_ГТД_i_ЕУ_2017  НП_Фiз_та_мат_моделювання_в_ГТД_i_ЕУ_2017  НП_Термогазодинамiка_ГТД_i_ЕУ_2017  НП Теорія_ГТД_і_ЕУ_2017  НП_Сучаснi_методи_моделювання_2017 НП_Конструкцiя_ГТД_i_ЕУ_2017 

Аспірантура, PhD

Навчальні та робочі навчальні плани 2016-2021 Робочі навчальні програми та навчальні програми 2016-2020рр. Робочі програми 2021-2022 н.р. Супровідні документи Освітньо-навчальна програма та рецензії-відгуки Силабуси Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для третього (Ph.D.) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми кафедри АД

«Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»Б «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»М

Лабораторії кафедри АД

Кафедра авіаційних двигунів має в своєму розпорядженні навчальні кабінети, навчальні та наукові лабораторії у корпусах № 1 та № 10 згідно табл. 1. Таблиця 1 Аудиторний фонд кафедри авіаційних двигунів № п/п № № аудиторій Назва приміщення Площа  приміщення, м2 Кількість посад. Далi

Перелік предметів кафедри АД

Техніка енергетики Основи конструкції і експлуатації компресорних станцій Технічна термодинаміка та тепломасообмін Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ Теорія ГТУ і компресорів Прикладні методи і засоби обробки даних Системи автоматичного керування ГТУ і компресорів Системи газопостачання Енергоресурсозбереження у Далi

Кадровий склад кафедри АД

КУЛИК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ завідувач кафедри авіаційних двигунів д.т.н., професор У 1978 році закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації. В 1986 році завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Експлуатація повітряного транспорту”. Докторську дисертацію за цією Далi