Лабораторії кафедри АД

Кафедра авіаційних двигунів має в своєму розпорядженні навчальні кабінети, навчальні та наукові лабораторії у корпусах № 1 та № 10 згідно табл. 1. Таблиця 1 Аудиторний фонд кафедри авіаційних двигунів № п/п № № аудиторій Назва приміщення Площа  приміщення, м2 Кількість посад. Далi

Перелік предметів кафедри АД

Техніка енергетики Основи конструкції і експлуатації компресорних станцій Технічна термодинаміка та тепломасообмін Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ Теорія ГТУ і компресорів Прикладні методи і засоби обробки даних Системи автоматичного керування ГТУ і компресорів Системи газопостачання Енергоресурсозбереження у Далi

Кадровий склад кафедри АД

КУЛИК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ завідувач кафедри авіаційних двигунів д.т.н., професор У 1978 році закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації. В 1986 році завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Експлуатація повітряного транспорту”. Докторську дисертацію за цією Далi