Кадровий склад кафедри АД

КУЛИК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
завідувач кафедри авіаційних двигунів
д.т.н., професор
У 1978 році закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.
В 1986 році завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Експлуатація повітряного транспорту”. Докторську дисертацію за цією ж спеціальністю захистив у 1993 році.
Голова спеціалізованої Вченої Ради № Д26.062.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук із спеціальності 05.07.07 “Випробування літальних апаратів та їх систем”. Член спеціалізованої Вченої Ради № Д26.062.03 із спеціальності 05.22.22 “ Експлуатація та ремонт засобів транспорту”.
Основні напрями наукової діяльності – міцність матеріалів і конструктивних елементів, контроль, діагностика і моніторинг технічного стану авіаційних двигунів і газотурбінних енергетичних установок.
Опублікував біля 100 наукових та методичних праць, серед яких монографія “Параметричні методи оцінки технічного стану авіаційних ГТД в експлуатації”, підручники “Теорія теплових двигунів”, “Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції“, біля десяти навчальних посібників, два конспекти лекцій.
Під його керівництвом захищено вісім кандидатських та три докторських дисертацій.
У 2003 році Указом Президента України за значний внесок в розвиток вітчизняної науки присвоєне звання Заслужений діяч науки і техніки України.
У 2005 році став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

ТЕРЕЩЕНКО  ЮРІЙ  МАТВІЙОВИЧ
професор кафедри авіаційних двигунів
д.т.н., професор
У 1962 році закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище.

З 1962 року по 1965 рік проходив службу у військових частинах. Після захисту кандидатської дисертації у 1967 році викладач, старший викладач, а з 1984 року начальник кафедри теорії авіаційних двигунів Київського інституту військово-повітряних сил. З 2000 року професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету. Читає курс лекцій з дисциплін “Теорія теплових двигунів”, “Інтеграція силових установок повітряних суден”.
Доктор технічних наук з 1981 року. У 1998 році Указом Президента України присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
Основний напрямок наукової діяльності – удосконалення внутрішньої аеродинаміки авіаційних ГТД з метою покращення їхніх технічних параметрів та характеристик.
Має понад 200 наукових праць у тому числі 14 винаходів, 5 монографій. Редактор та співавтор 8 фундаментальних підручників для вищих навчальних закладів, понад 40 навчальних посібників.
Під його керівництвом підготовлено і захищено 37 кандидатських дисертацій.

КАПІТАНЧУК  КОСТЯНТИН  ІВАНОВИЧ

професор кафедри авіаційних двигунів
к.т. н., доцент
У 1976 році з відзнакою закінчив Васильківське військове авіаційно-технічне училище ім. 50-річчя ЛКСМУ за спеціальністю “Літаки і авіадвигуни “.
У 1976–1979 роках служив техніком літака в авіаційному полку винищувачів Південної групи військ Радянського Союзу. У 1983 році з Золотою медаллю закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище за спеціальністю “літальні апарати і силові установки”. У 1986 році захистив дисертацію на спеціальну тему на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Озброєння і військова техніка”.
З 1986 року працював у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі: викладач кафедри теорії авіаційних двигунів (1986–1988), старший викладач цієї кафедри (1989–1995), завідувач цієї кафедри (1995–1998).
У 2003-2006 роках працював на посаді доцента кафедри авіаційних двигунів механіко-енергетичного факультету Аерокосмічного інституту. З 2006 року – професор цієї кафедри. Читає курс лекцій з дисциплін “Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції”, “Сертифікація авіаційних двигунів та повітряних гвинтів”.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням теплообміну і гідродинаміки в каналах енергетичних машин.

ВОЛЯНСЬКА  ЛАРИСА  ГЕОРГІЇВНА

доцент кафедри авіаційних двигунів
к.т.н., доцент
У 1973 році закінчила Тульський політехнічний інститут за спеціальністю “Елементи полігонних установок”.
З 1981 по 2005 рік працювала в науково-дослідній частині університету. Приймала участь в розробці автоматизованих систем контролю технічного стану авіаційних двигунів в експлуатації, а також в створенні математичного і програмного забезпечення системи експрес-обробки польотної інформації “ЛУЧ-74”, “ЛУЧ-84”, системи автоматизованого керування газодинамічними стендами моторовипробувальної станції кафедри.
На педагогічній роботі з 2001 року. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Підвищення газодинамічної стійкості авіаційних ГТД на основі аеродинамічного вдосконалення лопаткових вінців осьового компресора”.
Читає курс лекцій з дисциплін “Технічна термодинаміка та тепломасообмін”, “Авіаційні двигуни”, “Конструкція авіаційної техніки”. Має сертифікат на право викладання дисциплін англійською.

ГВОЗДЕЦЬКИЙ  ІВАН  ІВАНОВИЧ

доцент кафедри авіаційних двигунів
к.т.н., доцент
У 1964 році після закінчення з відзнакою механічного факультету Київській інститут цивільного повітряного флоту за спеціальністю “Технічна експлуатація літаків і двигунів” працював інженером лінійної експлуатаційно-ремонтної майстерні Нижньо-Колимського ОАЗ Управління полярної авіації.
На викладацькій роботі в Київському інституті цивільного повітряного флоту з 1969 року – асистент, старший викладач. З 1980 року доцент кафедри авіаційних двигунів цього закладу. Читає курс лекцій з дисциплін ” Системи автоматичного керування ГТД”, “Авіаційні двигуни”, “Конструкція авіаційної техніки”. Має сертифікат на право викладання дисциплін англійською. Відповідальний на факультеті за організацію навчання студентів англійською мовою.
У 1969 році закінчив аспірантуру. У 1974 році захистив кандидатську дисертацію з проблем термічної втомлюваності жароміцних матеріалів. Звання доцента присвоєне в 1981 році.
Наукові дослідження пов’язані з проблемою міцності і довговічності деталей ГТД в експлуатаційних умовах. Має понад 70 друкованих наукових та навчально-методичних праць.

КІРЧУ Федір Іванович

доцент кафедри авіаційних двигунів

У 2003 році після закінчення механічного факультету Національного авіаційного університету за спеціальністю “Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів” поступив до аспірантури кафедри авіаційних двигунів. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація геометричних параметрів між лопаткового каналу дворядних вінців трансзвукових ступенів осьового компресора”. На викладацькій роботі в Національного авіаційного університету з 2006 року. Асистент кафедри. Читає курс лекцій з дисциплін “Теорія ГТУ і компресорів”, “Енергоресурсозбереження”. Має сертифікат на право викладання дисциплін англійською. Наукові дослідження пов’язані з проблемою газодинамічної стійкості осьових компресорів. Має понад 10 друкованих наукових та навчально-методичних праць.

КОВЕШНІКОВ Микола Олексійович

доцент кафедри авіаційних двигунів

Після закінчення у 1964 році Київського інституту цивільного повітряного флоту за спеціальністю “Технічна експлуатація літаків і двигунів” працював інженером у Бухарському аеропорту. У 1969 році закінчив аспірантуру на кафедрі конструкції авіаційних двигунів Київського інституту цивільного повітряного флоту, згодом працював інженером цієї кафедри. З 1976 року на викладацькій роботі на посаді асистента та доцента. Читає курс лекцій з дисциплін “Безпека експлуатації компресорних станцій”, “Силові установки повітряних суден”. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Термоциклічна довговічність жароміцних матеріалів при спільній дії термічних і статичних навантажень”. Звання доцента присвоєне в 1985 році. Наукові дослідження пов’язані з довговічністю жароміцних матеріалів при термомеханічному навантаженні. Має 50 друкованих праць, 2 винаходи і 50 раціоналізаторських пропозицій.

КОЗЛОВ Володимир Вікторович

доцент кафедри авіаційних двигунів

У 1975 році після закінчення з відзнакою Іркутського авіаційно-технічного училища навчався на механічному факультеті КІІЦА за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів і двигунів”. Після закінчення в 1981 році інституту працював на кафедрі авіаційних двигунів інженером, з 1982 до 1991 року – в галузевій науково-дослідної лабораторії інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником. З 1992 року – асистент, з 1996 року доцент кафедри авіаційних двигунів. Читає курс лекцій з дисциплін “Використання авіаційних двигунів у народному господарстві”, “Конструкція газоперекачувального агрегату”. Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році. Підготував курс навчальної дисципліни “Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок і компресорів”. Основні напрямки наукових досліджень зв’язані з вивченням впливу експлуатаційних факторів і експлуатаційних ушкоджень на експлуатаційні характеристики газотурбінних двигунів. Їм розроблено і створено шість газодинамічних установок. Має близько 50 друкованих праць. Займає посаду заступника декана механіко-енергетичного факультету АКІ.
РАТИНСЬКИЙ Валерій Валерійович

доцент кафедри авіаційних двигунів

Поступив на роботу в КІІЦА в 1989 році після служби в лавах Радянської Армії на посаду техніка науково-дослідної лабораторії кафедри авіаційних двигунів. Приймав активну участь у створенні газодинамічних випробувальних стендів і автомати-зованого комплексу збору і обробки параметричної інформації. У 1995 році після закінчення механічного факультету КМУЦА за спеціальністю “Технічна експлуатація повітряних суден” працював асистентом кафедри авіаційних двигунів. У 1999 році закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему: “Оцінка запасу газодинамічної стійкості компресорів авіаційних ГТД в експлуатації”. З 2000 року працює на посаді доцента кафедри.
Читає курс лекцій з дисциплін “Авіаційні двигуни”, “Конструкція авіаційної техніки”, “Аеродинаміка, конструкція та керування повітряними гвинтами”. Основні напрямки наукових досліджень: діагностування авіаційних ГТД за допомогою параметричної інформації, що реєструється бортовими системами контролю.
ЯСИНІЦЬКИЙ Едуард Петрович

доцент кафедри авіаційних двигунів

У 1972 році закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище. Після захисту кандидатської дисертації у 1984 році викладач, старший викладач кафедри авіаційних двигунів Київського інституту військово-повітряних сил. З 2004 року доцент кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету. Читає курс лекцій з дисциплін “Системи автома-тичного керування компресорних станцій”, “Техніка енергетики” та циклу дисциплін для підготовки льотного складу. Має сертифікат на право викладання дисциплін англійською. Основний напрямок наукової діяльності – дослідження пошкоджуваності деталей авіаційних двигунів в експлуатаційних умовах. Має понад 40 наукових праць.
НІКІТІНА Галина Миколаївна

старший викладач кафедри авіаційних двигунів

У 1988 році закінчила механічний факультет КІІЦА за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів і авіадвигунів”. На посаді асистента з 1989 року. Читає курс лекцій з дисциплін “Технічна термо-динаміка та тепломасообмін”, “Системи газопостачання”.

Має сертифікат на викладання дисциплін англійською.

Основні напрямки наукових досліджень – очистка та контроль якості реактивного палива та робочих рідин.Загальна кількість друкованих наукових і навчально-методичних праць – 12.

ЧУМАК Олег Іванович

старший викладач кафедри авіаційних двигунів

У 1989 році закінчив КІІЦА за спеціальністю “Технічна експлуатація літальних апаратів і авіадвигунів” і був направлений на роботу в науково-дослідну лабораторію кафедри “Авіаційних двигунів” на посаду інженера. На посаді асистента з 2000 року. Читає курс лекцій з дисциплін “Основи конструкції і експлуатації компресорних станцій”. Має сертифікат на викладання дисциплін англійською.
Основні напрямки наукових досліджень: діагностика авіаційних ГТД по газодинамічним параметрам; дослідження емісійних характеристик ГТД. Виконує обов’язки відповідального з організації роботи студентського науково-технічного товариства.
КЛЮЙ Володимир Миколайович

асистент кафедри авіаційних двигунів

Трудову діяльність розпочав в 1967 році в Київському об’єднаному авіаційному загоні на посаді авіатехніка. В університеті працює з 1970 року на посадах лаборанта, інженера, завідувача навчальної лабораторії. У 1979 році закінчив КІІЦА. На посаді асистента з 2003 року. Веде заняття з дисциплін “Конструкція авіаційної техніки”. Основні напрямки наукових досліджень – рекуператори енергії та їх характеристики, технології промивки ГТД.