Спеціальність кафедри АД

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма: «Газотурбінні установки та компресорні станції»
Зміст навчання:
Енергетичними, в широкому сенсі, є машини, які забезпечують (1) перетворення енергії з однієї форми (ядерна, хімічних зв’язків, теплова, механічна, електрична, …) в іншу (реактори, топки, турбіни, компресори, електрогенератори, двигуни, …), (2) передачу енергії від одного носія до іншого (теплообмінні апарати, холодильні машини, ежектори, …), а також (3) зміну рівня параметрів (температура, тиск, швидкість, частота обертання, напруга, частота перемінного струму, …) енергії певної форми (редуктори, трансформатори, …). В аерокосмічному інституті національного авіаційного університету за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» готуються фахівці з теплоенергетичного обладнання, при цьому основна увага приділяється стаціонарним газотурбінним установкам (двигунам), які застосовуються для приводу, зокрема, нагнітачів на компресорних станціях газопроводів, генераторів на електростанціях.
Навчальний процес побудований з використанням багаторічного досвіду підготовки в НАУ та, зокрема, на випускній кафедрі (кафедра авіаційних двигунів) фахівців з експлуатації авіаційних газотурбінних та поршневих силових установок: навчально-методичних матеріалів; навчальних кабінетів, які оснащені препарованими натурними двигунами, кресленнями та схемами цих двигунів, їх окремих конструктивних елементів та функціональних систем.
На базі знань з загальнотехнічних дисциплін студенти спеціальності «Енергетичне машинобудування» НАУ вивчають теорію робочих процесів газотурбінних установок різних схем, робочих процесів основних елементів проточної частини цих установок (каскади компресора, камера згоряння, каскади турбіни, …), термодинамічні та газодинамічні аспекти зазначеної теорії. Це, в свою чергу, створює основу для вивчення студентами в подальшому питань конструювання газотурбінних установок, забезпечення їх міцності та довговічності, питань управління їх функціонуванням, питань технологій та організації їх проектування, виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації, діагностування та ремонту.
Об’єкти економіки, зі створенням та функціонуванням яких може бути пов’язана професійна діяльність випускників:
– стаціонарні та мобільні електростанції та теплоелектростанції, що використовують паротурбінні та газотурбінні термодинамічні цикли, тверді, рідкі, газоподібні та ядерні палива;
– теплогенеруючі підприємства та установки житлово-комунального господарства, промисловості та агропромислового комплексу;
– двигуни засобів авіаційного, водного, зализничного та автомобільного транспорту;
– компресорні станції магістральних газопроводів;
– науково-дослідні організації, що займаються проблемами підвищення енергетичної ефективності функціонування, ресурсів довговічності та економічної ефективності експлуатації елементів теплових двигунів та теплоенергетичного обладнання;
– навчальні заклади.
Можливі напрямки застосування професійних знань:
– конструкційне проектування теплоенергетичного обладнання;
– технологічне проектування теплоенергетичного обладнання;
– виготовлення конструктивних елементів та збирання теплоенергетичного обладнання;
– приймально-здавальні випробування теплоенергетичного обладнання;
– монтаж та налаштування теплоенергетичного обладнання;
– технічна експлуатація теплоенергетичного обладнання;
– диспетчерська експлуатація теплоенергетичного обладнання;
– діагностування конструктивних елементів теплоенергетичного обладнання;
– ремонт теплоенергетичного обладнання;
– модернізація теплоенергетичного обладнання;
– створення, експлуатація та модернізація систем управління функціонуванням об’єктів теплоенергетики;
– забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики;
– розробка нормативних документів для об’єктів теплоенергетики;
– суміжні галузі машинобудування та енергетики (вітро-, гідро-, атомна, електро-, …);
– наукові дослідження (технічна теплофізика, технічна газова динаміка, міцність та довговічність конструкційних матеріалів та конструктивних елементів обладнання, технології машинобудування, технічна діагностика, …);
– викладацька робота.
Форми навчання:
– денна;
– заочна;
– дистанційна.
Мови навчання:
– українська;
– англійська.
Термін навчання:
– 5,5 років.
Предмети ЗНО для вступу на спеціальність:
українська мова та література;

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма: «Авіаційні двигуни  та енергетичні установки»
Зміст навчання:
Авіаційні газотурбінні двигуни  є найбільш складними і разом з тим найбільш досконалими енергетичними машинами, які забезпечують перетворення  тепла, що утворюється при згорянні палива, спочатку в  кінетичну і потенціальну енергію робочого тіла, яким є потік стиснутого повітря, а потім  у  рушійну силу , здатну переміщувати літальний апарат у повітрі з високою швидкістю і на значні відстані. Це означає, що  авіаційний газотурбінний двигун одночасно виконує дві функції: він є і тепловим двигуном, що перетворює тепло в механічну енергію і  рушієм, що переміщує літак у повітрі.
Для проектування, виготовлення і подальшого ефективного використання таких складних  машин, якими є авіаційні газотурбінні двигуни та інші авіаційні енергетичні установки,  необхідні спеціалісти, що опанували знаннями з математики і фізики, термо- і газодинаміки, з комп’ютерного проектування механізмів і машин, з матеріалознавства і технологій обробки матеріалів та багатьох суміжних дисциплін. Саме такий комплекс знань і умінь отримують студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» в рамках бакалаврської підготовки зі спеціальності  «Енергетичне машинобудування».
Об’єкти економіки, зі створенням та функціонуванням яких може бути пов’язана професійна діяльність випускників:
– конструкторські бюро з проектування двигунів для авіаційного, водного, залізничного та автомобільного транспорту; та енергетичних установок;
– заводи з виробництва двигунів для транспортних засобів та енергетичних установок;
– заводи з  ремонту двигунів для авіаційного, водного, залізничного та автомобільного транспорту; та енергетичних установок;
– дослідницькі організації з розробки та випробування газотурбінних двигунів та енергетичних
установок. різного призначення.
Можливі напрямки застосування професійних знань:
– конструкційне проектування газотурбінних двигунів та енергетичних установок  та
іншого  теплоенергетичного обладнання;
– виготовлення газотурбінних двигунів, енергетичних установок та іншого  теплоенергетичного
обладнання;
– приймально-здавальні випробування авіаційних двигунів  та інших об’єктів
теплоенергетичного обладнання;
– технічна експлуатація авіаційних та інших транспортних газотурбінних двигунів,
енергетичних установок та іншого  теплоенергетичного обладнання;
– діагностування конструктивних елементів теплоенергетичного обладнання;
– ремонт авіаційних та інших транспортних газотурбінних двигунів, енергетичних установок та
іншого  теплоенергетичного обладнання;
– розробка нормативних документів для експлуатації та ремонту авіаційних та інших транспортних газотурбінних двигунів, енергетичних установок та   іншого  теплоенергетичного обладнання;
– наукові дослідження (авіаційні та інші транспортні  газотурбінні двигуни, технічна газова динаміка, міцність та довговічність конструкційних матеріалів та конструктивних елементів обладнання, технології машинобудування, технічна діагностика, …);
– викладацька робота.
Форми навчання:
– денна;
– заочна;
– дистанційна.
Мови навчання:
– українська;
– англійська.
Термін навчання:
– 5,5 років.
Предмети ЗНО для вступу на спеціальність:
українська мова та література; математика, фізика або іноземна мова