Спеціальність кафедри АД

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма: «Газотурбінні установки та компресорні станції»
Зміст навчання:
Енергетичними, в широкому сенсі, є машини, які забезпечують (1) перетворення енергії з однієї форми (ядерна, хімічних зв’язків, теплова, механічна, електрична, …) в іншу (реактори, топки, турбіни, компресори, електрогенератори, двигуни, …), (2) передачу енергії від одного носія до іншого (теплообмінні апарати, холодильні машини, ежектори, …), а також (3) зміну рівня параметрів (температура, тиск, швидкість, частота обертання, напруга, частота перемінного струму, …) енергії певної форми (редуктори, трансформатори, …). В аерокосмічному інституті національного авіаційного університету за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» готуються фахівці з теплоенергетичного обладнання, при цьому основна увага приділяється стаціонарним газотурбінним установкам (двигунам), які застосовуються для приводу, зокрема, нагнітачів на компресорних станціях газопроводів, генераторів на електростанціях.
Навчальний процес побудований з використанням багаторічного досвіду підготовки в НАУ та, зокрема, на випускаючій кафедрі (кафедра авіаційних двигунів) фахівців з експлуатації авіаційних газотурбінних та поршневих силових установок: навчально-методичних матеріалів; навчальних кабінетів, які оснащені препарованими натурними двигунами, кресленнями та схемами цих двигунів, їх окремих конструктивних елементів та функціональних систем.
На базі знань з загальнотехнічних дисциплін студенти спеціальності «Енергетичне машинобудування» НАУ вивчають теорію робочих процесів газотурбінних установок різних схем, робочих процесів основних елементів проточної частини цих установок (каскади компресора, камера згоряння, каскади турбіни, …), термодинамічні та газодинамічні аспекти зазначеної теорії. Це, в свою чергу, створює основу для вивчення студентами в подальшому питань конструювання газотурбінних установок, забезпечення їх міцності та довговічності, питань управління їх функціонуванням, питань технологій та організації їх проектування, виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації, діагностування та ремонту.
Об’єкти економіки, зі створенням та функціонуванням яких може бути пов’язана професійна діяльність випускників:
– стаціонарні та мобільні електростанції та теплоелектростанції, що використовують паротурбінні та газотурбінні термодинамічні цикли, тверді, рідкі, газоподібні та ядерні палива;
– теплогенеруючі підприємства та установки житлово-комунального господарства, промисловості та агропромислового комплексу;
– двигуни засобів авіаційного, водного, зализничного та автомобільного транспорту;
– компресорні станції магістральних газопроводів;
– науково-дослідні організації, що займаються проблемами підвищення енергетичної ефективності функціонування, ресурсів довговічності та економічної ефективності експлуатації елементів теплових двигунів та теплоенергетичного обладнання;
– навчальні заклади.
Можливі напрямки застосування професійних знань:
– конструкційне проектування теплоенергетичного обладнання;
– технологічне проектування теплоенергетичного обладнання;
– виготовлення конструктивних елементів та збирання теплоенергетичного обладнання;
– приймально-здавальні випробування теплоенергетичного обладнання;
– монтаж та налаштування теплоенергетичного обладнання;
– технічна експлуатація теплоенергетичного обладнання;
– диспетчерська експлуатація теплоенергетичного обладнання;
– діагностування конструктивних елементів теплоенергетичного обладнання;
– ремонт теплоенергетичного обладнання;
– модернізація теплоенергетичного обладнання;
– створення, експлуатація та модернізація систем управління функціонуванням об’єктів теплоенергетики;
– забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики;
– розробка нормативних документів для об’єктів теплоенергетики;
– суміжні галузі машинобудування та енергетики (вітро-, гідро-, атомна, електро-, …);
– наукові дослідження (технічна теплофізика, технічна газова динаміка, міцність та довговічність конструкційних матеріалів та конструктивних елементів обладнання, технології машинобудування, технічна діагностика, …);
– викладацька робота.
Форми навчання:
– денна;
– заочна;
– дистанційна.
Мови навчання:
– українська;
– англійська.
Термін навчання:
– 5,5 років.
Предмети ЗНО для вступу на спеціальність:
українська мова та література;
математика;
фізика або іноземна мова.
Контактна інформація:
– консультаційний центр приймальної комісії НАУ: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8; (044) 497-41-05; www.nau.edu.ua;
– кафедра авіаційних двигунів НАУ (випускова кафедра): 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1; (044) 406-73-94, (044) 406-71-70.