Силабуси ОПП “Газотурбінні установки і компресорні станції”

Газорозподільні станції Безпека експлуатація і ремонту ГО КС Безпека експлуатація компресорних станцій Відцентрові компресори і нагнітачі Вплив роботи ГПА на навколишнє середовище Вплив ТО КС на навколишнє середовище Експлуатація ГНКС Експлуатація магістральних газопроводів Нагнітачі природного газу Режим роботи магістрального газопроводу Далi

Робочі програми 2021-2022 н.р.

2021 РП Аероакустика ГТД 2021 РП Аеротермогазодинаміка ГТД 2021 РП Прикладна аеротермогазодинаміка 2021 РП Робота ГТД на неусталених режимах 2021 РП Системно-синергетичне моделювання 2021 РП Філософія наук та інновацій  2021_РП_Англ. мова наук. спрямування  2021_РП_Академічне письмо АМ  2021 Інноваційні методи прийняття Далi

Силабуси

Робота газотурбінних двигунів на неусталених режимах  Прикладна аеротермогазоднаміка  Аеротермогазодинаміка газотурбінних двигунів  Аероакустика газотурбінних двигунів  ССМОД та ММОДза спец Фізичне_та_математичне_моделювання КТПССТСКС Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти Iнформацiйне_забеспечення_наукових_дослiджень_ IМПРСТСКС Комп’ютерні технології в проектуванні двигунів та енергетичних установок Енергетичні_методи_впливу_на_параметри_та_характеристики_двигунів_та_енергетичних_установок Аеродинаміка_основних_компресорів_газотурбінних_двигунів Філософія_наук Далi

Супровідні документи

План науково-методичного семінару кафедри АД Витяг з протоколу кафедри про зустріч з аспірантами Результат опитування 20-21 і анкета Перелік угод про співробітництво Напрям дисертаційних досліджень Теми дисертаційних досліджень Перелік міжнародних конференцій

Робочі навчальні програми та навчальні програми 2016-2020рр.

РНП_Фiз_та_мат_моделювання_в_ГТД_i_ЕУ_2017  РНП_Термогазодинамiка_ГТД_i_ЕУ_2016  РНП_Теорiя_ГТД_i_ЕУ_2017  РНП_Сучаснi_методи_моделювання_2017  РНП_Конструкцiя_ГТД_i_ЕУ_2017  НП_Фiз_та_мат_моделювання_в_ГТД_i_ЕУ_2017  НП_Термогазодинамiка_ГТД_i_ЕУ_2017  НП Теорія_ГТД_і_ЕУ_2017  НП_Сучаснi_методи_моделювання_2017 НП_Конструкцiя_ГТД_i_ЕУ_2017 

Аспірантура, PhD

Навчальні та робочі навчальні плани 2016-2021 Робочі навчальні програми та навчальні програми 2016-2020рр. Робочі програми 2021-2022 н.р. Супровідні документи Освітньо-навчальна програма та рецензії-відгуки Силабуси Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для третього (Ph.D.) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми кафедри АД

«Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»Б «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»Б_2 «Газотурбінні установки і компресорні станції»Б «Газотурбінні установки і компресорні станції»М