Перелік предметів кафедри АД

Техніка енергетики
Основи конструкції і експлуатації компресорних станцій
Технічна термодинаміка та тепломасообмін
Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ
Теорія ГТУ і компресорів
Прикладні методи і засоби обробки даних
Системи автоматичного керування ГТУ і компресорів
Системи газопостачання
Енергоресурсозбереження у промисловій теплоенергетиці
Конструкція, міцність та надійність ГТУ і компресорів
Теплотехнічні вимірювання та прилади
Використання авіаційних двигунів у народному господарстві
Статистичне оцінювання і прийняття рішень
Діагностика ГТУ і компресорів
Безпека експлуатації компресорних станцій
Компресорні станції магістральних газопроводів
Конструкція газоперекачувального агрегату
Системи автоматичного керування компресорними станціями
Комп’ютерні інформаційні технології
Конструкція АГНКС
Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції
Технічна термодинаміка
Термодинаміка та теорія теплових двигунів
Теорія тепломасообміну
Термодинаміка і теплопередача
Теорія теплових двигунів
Конструкція авіаційної техніки
Термодинаміка і теплопередача
Конструкція та міцність авіаційних двигунів
Авіаційні двигуни
Аеродинаміка, конструкція та керування повітряними гвинтами
Системи автоматичного керування ГТД
Силові установки повітряних суден
Сертифікація авіаційних двигунів та повітряних гвинтів
Інтеграція авіаційних силових установок і повітряних суден
Проектування, виробництво та випробування силових установок повітряних суден
Конструкція авіаційного двигуна конкретного типу
Енергоресурсозбереження