Освітньо-професійні програми кафедри АД

«Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»Б
«Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції»Б
«Газотурбінні установки і компресорні станції»Б
«Газотурбінні установки і компресорні станції»М