Робочі програми 2021-2022 н.р.

2021 РП Аероакустика ГТД
2021 РП Аеротермогазодинаміка ГТД
2021 РП Прикладна аеротермогазодинаміка
2021 РП Робота ГТД на неусталених режимах
2021 РП Системно-синергетичне моделювання
2021 РП Філософія наук та інновацій 
2021_РП_Англ. мова наук. спрямування 
2021_РП_Академічне письмо АМ 
2021 Інноваційні методи прийняття рішень
2021 Когнiтивнi технологiї прогнозyвання_
Комп’ютернi технологiї в проектуваннi двигунiв та енергетичних установок
Фiзичне та математичне моделювання процесiв в двигунах та енергетичних установках
Аеродинамiка осьових компресорiв газоryрбiнних двиryнiв (варіативний компонент)
Енергетичні методи впливу на параметри та характеристики енергетичних установок (варіативний компонент)
Програма фахової науково-педагогічної практики_
Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
Правове, економічне та інформ забезпечення наукових досліджень
Програма фахової науково-педагогічної практики
Правове, економічне та інформ забезпечення наукових досліджень 
Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти