Індивідуальна освітня траєкторія

++3.2.4. Сілабус Сертифікація ППКаталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11)
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»
1 семестр
Рекомендовані
Процеси фізико-хімічної механіки в трибологічних контактах деталей машин
Статистичні методи в механіці
Кваліметрія в машинобудуванні
Альтернативні
Стандартизація та сертифікація в авіації
Сертифікація персоналу з неруйнівного контролю
Акредитація випробувальних лабораторій
2 семестр
Рекомендовані
Моделювання та оптимізація процесів стандартизації та оцінки відповідності технічних систем
Соціальна та екологічна відповідальність
Інформаційні технології в інженерних дослідженнях
Альтернативні
Аудит у сфері якості
Стандартизація продукції та послуг
Сертифікація продукції та послуг