Силабуси АДБПЛА

Основи_льотно-методичноi_підготовки

Основи_тренажерноi_пiдготовки_льотних_екiпажiв

Пiдготовка_iз_запобiгання_та_виведення_зi_складного_положення_(UPRT)

Повiтряне_право

Практична_аеродинамiка_лiтака_класу_SEPMEP

Принципи_польоту

Радiонавiгацiя

Iнженерно-штурманс_кi_розрахунки_польоту

Iнформацiйнi_технологii_в_авiацii

Аеродинамiка_та_динамiка_польоту

Безпека_польотiв

Взаємодія_в_багаточленному_екіпаж_(MCC)

Економiчне_та_правове_забезпечення_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii

Експлуатацiйнi_процедури

Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_1__конструкцiяс_истеми_силова_установка

Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_2__приладове_обладнання

Загальна_навiгацiя

Збiрники_аеронавiгацiйноi_iнформацii_та_iх_використання

Звязок_за_правилами_вiзуал_ного_польоту_(VFR)

Звязок_за_правилами_пол_отiв_за_приладами_(IFR)

Зона_100__знання,_навички_i_вiдношення_(KSA)

Льотнi_характеристики_та_планування_1__маса_i_центрування_

Льотнi_характеристики_та_планування_2__характеристики

Льотнi_характеристики_та_планування_3__льотне_планування_та_монiторинг

Метеорологiя

Можливостi_людського_органiзму

Органiзацiя_аеродромно-технiчного_забезпечення_польотiв

Органiзацiя_аеронавiгацiйного_обслуговування_польотiв

Органiзацiя_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii

Органiзацiя_пошукового_та_аварiйно-рятувального_забезпечення_польотiв

Основи_авiацiйноi_безпеки