СМЯ

Положення про Комісію з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету (інституту)
Самоаналіз каф ПМІМ від ГГГ СМЯ 2022-2023н.р.
Склад з комісії з якості АКФ НАУ – 20 вересня 2022
Склад комісії з якості на кафедрі ПМІМ 2022
Схеми основних процесів СМЯ НАУ стосовно освітньої та наукової діяльності
Тезауріус до СМЯ
ЗВІТ_ПМІМ_2021-2022
CМЯ НАУ CERTIFICATE ISO 2015
Політика у сфері якості
Графік контролю якості 2022-2023 сем-2 _02.02.23
Перспективний план ПМІМ 2021-2026
Паспорт ризиків ПМІМ
Перспективи міжнародної діяльності_ПМІМ
План заходи усунення ризиків
Досягнення Цілей в сфері якості кафедри за 2022-2023н.р.
Цілі кафедри ПМІМ на 2023-2024 р
Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS