Робочі програми навчальних дисциплін

  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософські проблеми наукового пізнання

Ділова іноземна мова

  1. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту/
Methodology of Applied Research in the Field of Aviation Transport

Математичні методи моделювання систем і процесів/
Mathematical Methods for Modelling Systems and Processes

Статистичне оцінювання і прийняття рішень/
Statistical Estimation and Problem Solving

Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки/
Informational Technologies for Providing Maintenance Processes for Aviation Equipment

Проектування підрозділів аеропорту/
Technological Design of Airport Divisions

Математичне моделювання технологічних процесів в аеропорту/
Mathematical Modeling of Airport Technological Processes

Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів/
Operation of Aviation Ground Equipment and Airport Equipment

2.2. Цикл практичної підготовки

Науково-дослідна практика у сфері технологій аеропортів/
Scientific Research Practice

Переддипломна практика/
Pre-diploma Practice

2.3. Атестація здобувачів вищої освіти

Атестаційний іспит

Кваліфікаційна робота