Силабус

Ділова іноземна мова
Філософські проблеми наукового пізнання
Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту
Математичні методи моделювання систем і процесів
Статистичне оцінювання і прийняття рішень
Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки
Проектування підрозділів аеропорту
Математичне моделювання технологічних процесів в аеропорту
Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів