Програма візиту експертної групи (17-19 жовтня 2023 р)

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі у Національному авіаційному університеті у період 17.10.2023 – 19.10.2023 рр. освітньо-професійних програм “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів” і “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів” Далi

Кафедри Аерокосмічного факультету прийняли участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів та кафедра технологій аеропортів приймала участь у зовнішньому аудиті університету та Аерокосмічного факультету у 2022-2023 навчальному році. Результат діяльності відображено у Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Далi

Зустріч з керівництвом Асоціації “Аеропорти України” ЦА

10 серпня керівництво Асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації (ААУЦА) у співпраці з керівництвом кафедри Технологій аеропортів Аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету (НАУ) обговорили питання, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців з напрямку авіаційної наземної техніки (АНТ), згідно з сучасними вимогами Далi

Робочі програми навчальних дисциплін

Робочі програми Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки Історія української державності та культури Ділова українська мова Фахова іноземна мова Філософія Фізичне виховання та самовдосконалення Цикл професійної та практичної підготовки 2.1. Цикл професійної підготовки Вища математика Фізика Інженерна графіка Хімія Авіаційні паливо-мастильні Далi

Робочі програми навчальних дисциплін

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки Філософські проблеми наукового пізнання Ділова іноземна мова Цикл професійної та практичної підготовки 2.1. Цикл професійної підготовки Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту/ Methodology of Applied Research in the Field of Aviation Transport Математичні методи Далi

Силабус

Ділова іноземна мова Філософські проблеми наукового пізнання Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту Математичні методи моделювання систем і процесів Статистичне оцінювання і прийняття рішень Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки Проектування підрозділів аеропорту Математичне моделювання технологічних процесів Далi

Індивідуальна освітня траєкторія

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для ОС Магістр АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра технологій аеропортів (57) Спеціальність 272: Авіаційний транспорт ОПП «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів» 1 семестр 2 семестр Рекомендовані Сучасні концепції розвитку інфраструктури аеропортів/ Управління запасами Далi

Система менеджменту якості

Склад комісії з якості Перспективний план розвитку КТА АКФ 2022-2027 Паспорт ризиків План з якості Цілі в сфері якості Звіт про внутрішній аудит ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Картки невідповідностей

Опитування

Анкета роботодавця Анкета здобувача вищої освіти Анкета випускника Результати опитувань: Результати опитувань роботодавців Результати опитувань здобувачів вищої освіти Результати опитувань випускників Результати опитування магістрів

Угоди про співпрацю

Угода про співробітництво с ТОВ «Інтеравіа» Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації Угода з ДП “Антонов” Угода з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України