Робочі програми навчальних дисциплін

Робочі програми

  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія української державності та культури

Ділова українська мова

Фахова іноземна мова

Філософія

Фізичне виховання та самовдосконалення

  1. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

Вища математика

Фізика

Інженерна графіка

Хімія

Авіаційні паливо-мастильні матеріали

Теоретична механіка

Матеріалознавство

Людський чинник

Опір матеріалів

Електротехніка і електроніка

Технічна термодинаміка

Деталі машин

Охорона праці в галузі

Надійність авіаційної техніки
Основи прикладних інженерних технологій

Функціонування аеропортів

Теорія теплових двигунів внутрішнього згорання

Обладнання та технології забезпечення авіаційної безпеки

Конструкція та міцність двигунів внутрішнього згорання

Конструкція та міцність автомобільної техніки

Аеродроми та їх експлуатація

Спеціальне та спеціалізоване обладнання аеропортів

Техніка аеропортів

Технології та обладнання паливозабезпечення аеропорту

Техніка будівництва аеропортів та аеродромів

Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів

Технології ремонту та відновлення авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів

2.2. Цикл практичної підготовки

Аеродромна ознайомлювальна практика

Фахова аеродромна практика

Практика з обслуговування пасажирів в аеропорту

Аеродромно-технологічна практика

Експлуатаційно-аеродромна практика

 

2.3. Атестація здобувачів вищої освіти

Єдиний державний кваліфікаційний іспит