Система менеджменту якості

Склад комісії з якості
Перспективний план розвитку КТА АКФ 2022-2027
Паспорт ризиків
План з якості
Цілі в сфері якості
Звіт про внутрішній аудит
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Картки невідповідностей