Speciality

Набір студентів на I курс навчання до  Аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету проводиться за освітньо-професійними програмами (ОПП).
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.
Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом “Бакалавра” за відповідною спеціальністю підготовки. Бакалаври, які бажають продовжити навчання за освітнім ступенем “Магістр”, здають фаховий вступний іспит та іноземну мову.

Спеціальність:134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітньо-професійна програма:  “Літаки та вертольоти”.
Освітньо-професійна програма: “Обладнання повітряних суден”.
Освітньо-професійна програма: Композиційні матеріали і конструкції.

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Освітньо-професійна програма: “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів”.
Освітньо-професійна програма: “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Освітньо-професійна програма: Льотна експлуатація повітряних суден.

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Освітньо-професійна програма: “Газотурбінні установки і компресорні станції”.
Освітньо-професійна програма: 142.4 “Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії”.
Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма:  “Енергетичний менеджмент”
Освітньо-професійна програма:  “Електротехнічні системи електроспоживання
Освітньо-професійна програма:  “Світлотехніка і джерела світла
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма:  “Автоматика та автоматизація на транспорті”.
Спеціальність:105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма:Прикладна фізика
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Освітньо-професійна програма: «Інформаційні вимірювальні системи»
Освітньо-професійна програма: «Якість, стандартизація та сертифікація» (5 курс)