Спеціальність кафедри ЗПФ

Національний авіаційний університет
Аерокосмічний факультет
Кафедра загальної та прикладної фізики

 

 

Кафедра здійснює підготовку «Бакалавр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
«Магістр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Освітня програма Прикладна фізика
Форма навчання Денна
Тривалість навчання  «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців
 «Магістр» – 1 рік 4 місяці

 

 

 

 

Мета навчання: підготовка студентів до праці на наукоємних виробництвах (насамперед  авіаційного та оборонного комплексу) та до наукової діяльності,  а  також на базі сучасних освітніх і наукових технологій  формування  у випускників навичок  та вмінь системного  самостійного  набуття фахових знань.
Ця підготовка  здійснюється високопрофесійним колективом досвідчених викладачів та науковців, в тому числі докторів наук, професорів з провідних установ Національної академії наук України.

Дослідницька робота студентів кафедри починається з другого курсу у навчальних і наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАН України. Це  сприяє розвитку  у випускників  наукового мислення та становленню  інженерної  діяльності, розширює можливості працевлаштування.

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ:

 • фізика наносистем та нанотехнологій: дослідження пов’язана з одним із найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної фізики і базується на впровадженні нанорозмірних об’єктів у всіх галузях науки і техніки

 • наноелектроніка та IT-технології: створення чипів пам’яті з високою щільністю запису, сенсорних елементів різного призначення, систем технологічного контролю для сучасного радіонавігаційного, локаційного обладнання та засобів зв´язку літаків та наземних комплексів керування повітряним рухом;
 • новітні матеріали для авіабудування: дослідження теплофізичних характеристик полімерних мікро- та нанокомпозитів, орієнтованих на виготовлення різних елементів теплоенергетичного обладнання повітряних суден (авіаційних та ракетних двигунів, авіаційних гвинтів, безпілотних літальних апаратів). Розробка технологій отримання тонких, легких та прозорих плівок нанокомпозита для захисту льотного персоналу від УФ-випромінення;
 • фізика енергосистем: розв’зання проблем екологічної енергетики, процесів генерації, накопичення та перетворення усіх видів енергії, засобів контролю, діагностики та систем керування енергетичним обладнанням;
 • альтернативна енергетика:розробка та дослідження характеристик перетворювачів сонячної енергії в електричну для бортового живлення ракетно-космічних станцій, зокрема емісійних з використанням вуглецевих нанотрубок;
 • інноваційна медицинастворення приладів безконтактного контролю здоров’я льотного персоналу та розробка наноматеріалів для  біологічно активних компонентів авіаційно-космічної техніки;
 • рідкі кристали:  розробка та дослідження нових  РК композитних матеріалів для нанотехнологій та застосування їх в авіаційній і космічній техніці.

Навчальний процес на кафедрі включає:

 • індивідуальний підхід до кожного студента;
 • розвиток логічного мислення та вміння приймати самостійні рішення;
 • реальну роботу в навчальних лабораторіях кафедри та фахові дослідження на сучасному  науковому обладнанні;
 • постійне вдосконалення навичок з ІТ- технологій;
 • вільний доступ до інформаційних джерел.

Юнаки призовного віку мають можливість під час навчання пройти підготовку за програмою офіцеру запасу на факультеті військової підготовки.
Можливе  одержання  (за контрактною основою) додаткової другої освіти з видачею диплому про вищу освіту державного зразка.

Стипендія за даною спеціальністю  на 15 % вища,  ніж на інших спеціальностях, існують іменні стипендії. Студенти забезпечуються гуртожитком.

Детальну інформацію про навчання та студентське життя можна отримати на сайті НАУ https://nau.edu.ua/ ,  а про кафедру загальної та прикладної фізики  –  на сайті  аерокосмічного факультету  НАУ.

 Запрошуємо на навчання за спеціальністю 105 “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ” з гарантованим  працевлаштуванням у закладах, де потрібен високий інтелектуальний потенціал!

Сайт кафедри загальної та прикладної фізики
http://aki.nau.edu.ua/kzpf 
 email: zag.fiz.nau@gmail.com
 (044) 406-71-66,  
 03058,  м. Київ,  пр. Комарова, 1