Спеціальність кафедри МАШ

Освітня-професійна програма: 142.4 «Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії»
Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Галузь знань: 14 Електрична інженерія
Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців– ОС «Бакалавр»
Серед важливих проблем, які сьогодні турбують людство, однією з найбільш гострих є енергозабезпечення життєдіяльності людини. Для України найактуальнішою проблемою є необхідність зменшити енергетичні витрати, зокрема споживання природного газу, нафти та вугілля. Кабінетом міністрів планується, що до 2030 року 25% від усієї щорічно виробленої електроенергії в Україні буде «зеленою». Тому вже сьогодні є актуальною підготовка висококласних фахівців з розробки механотронних систем установок альтернативних джерел енергії, знання та навички яких, будуть відповідати вимогам майбутнього.
Механотроніка – це нова область науки і техніки, присвячена створенню і експлуатації машин і систем з комп’ютерним управлінням руху, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки і мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування рухом машин і агрегатів.
Механотроніка вважається одним з найбільш важливих факторів інновацій, особливо в сфері оптимізації продуктів, процесів і в сфері традиційної та альтернативної енергетики.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії» здійснюється кафедрою машинознавства, яка була створена у 1933 році. На кафедрі працюють 5 професорів, 6 доцентів та 2 старші викладача, в т.ч. член-кор. Національної академії наук України, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. Кафедра є випусковою: окрім освітньо-професійної програми«Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії» також веде підготовку магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація». За останні роки було випущено понад 500 спеціалістів та магістрів, які успішно працюють на провідних вітчизняних і закордонних підприємствах енергомашинобудування, авіабудування та космічної промисловості, машинобудування, хімічної та легкої промисловості, приладобудування та ін.
Протягом навчання студенти успішно займаються науково-дослідницькою роботою, приймають участь у наукових конференціях, публікують отримані здобутки в науково-технічному журналі  кафедри «Проблеми тертя та зношування», який входить до міжнародних науко-метричних баз (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, WorldCat, РІНЦ ).
Кожен рік студенти під керівництвом викладачів кафедри стають переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад.
Після закінчення магістратури випускники можуть продовжувати своє навчання в діючій при кафедрі  машинознавства аспірантурі та в майбутньому стати успішним її викладачами.
Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, лабораторне та випробувальне обладнання, комп’ютерний клас.
Іногороднім студентам надається гуртожиток.
 Партнерство: Кафедра машинознавства тісно співпрацює з підприємствами енерго-, авіа- та машинобудування, у тому числі АТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ООО «Прогрес» (м. Харків) тощо; навчальними закладами України та закордонними установами, зокрема «Люблінська політехніка» (Польща), Білостоцький державний університет (Польща) та Китайсько-український авіаційно-космічний інститут (м.Ханчжоу), де студенти можуть проходити практику.
Навчання проводиться українською та англійською мовами, здійснюється за державним замовленням та за рахунок фізичних та юридичних осіб.
За освітньо-професійною програмою готуються фахівці, діяльність яких спрямована на проектування, дослідження, модернізацію і обслуговування механотронних систем енергомашинобудування, авіабудування та космічної промисловості, машинобудування, тощо.
Профільні дисципліни: установки альтернативних джерел енергії; основи механотроніки; дискретні системи керування приводами; параметричний синтез механічних конструкцій механотронних систем; промислові логічні контролери в механотроніці; синтез механотронних систем керування; механотронні системи керування альтернативними джерелами енергії; надійність та безпека експлуатації технічних систем; основи управління якістю та ризик-менеджмент, тощо.
Вступивши на нашу спеціальність Ви навчитеся:
– принципам проектування та роботи установок альтернативних джерел енергії;
– програмуванню промислових логічних контролерів механотронних систем (інструментальні програмні комплекси CODESYS, Arduino, FST та ін.);
– розробці сучасних механотронних систем установок альтернативних джерел енергії та інших промислових комплексів;
– проводити діагностику працездатності, оцінювати та забезпечувати безпеку і надійність механотронних систем керування.
До послуг студентів:

 • військова кафедра;
 • електронна бібліотека;
 • бібліотека з великим фондом наукової та методичної літератури:
 • Internet;
 • спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи;
 • центр культури та мистецтв;
 • кафетерії та їдальня;
 • медичний центр.

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
при вступі на спеціальність «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійну програму «Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії»:
1.Українська мова та література

 1. Математика
 2. Фізика або іноземна мова

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИК МОЖЕ  ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

 • інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії;
 • інженер-енергетик;
 • інженер-конструктор (механіка)
 • інженер-механік;
 • інженер-дослідник;
 • інженер з проектування механізованих розробок;
 • інженер з проектування мехатронних систем альтернативних джерел енергії;
 • консультант із енергозбереження та енергоефективності;
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів.

КОТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Кафедра машинознавства
03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корп. 2, ауд. 2.304, 2.306,
тел. (044) 406-77-73 (проф. Носко ПавлоЛеонідович),
nau12@ukr.net
www.nau.edu.ua
http://aki.nau.edu.ua/кафедра-машинознавства-маш/

Освітньо-професійна програма: «Якість, стандартизація та сертифікація»
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці – ОС «Магістр»
Набір студентів здійснюється на 5-й курс за програмою підготовки фахівців ОС «Магістр». Приймаються особи з базовою («Бакалавр») або повною («Спеціаліст», «Магістр») вищою освітою будь-якого напряму підготовки.
Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати наступні теоретичні та практичні проблеми:

 • розроблення та впровадження системи управління якістю на підприємствах;
 • запровадження та реалізація на практиці системи моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг;
 • участь у створенні нових видів товарів, продукції та нових технологічних процесів на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки;
 • контроль виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами;
 • реалізація інтеграційних процесів стратегічної політики підприємств, міжнародних норм та стандартів з якості;
 • проведення аналізу та оцінювання поточної діяльності підприємств у сфері управління якістю;
 • розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації; оцінювання результатів впровадження системи управління якістю;

Профілюючі дисципліни:стандартизація продукції та послуг; сертифікація продукції та послуг; менеджмент якості; метрологічне забезпечення процесів управління якістю; інформаційні технології у сфері управління якістю, стандартизації та сертифікації; сертифікація персоналу; управління діяльністю підприємства; основи наукових досліджень; соціальна та екологічна відповідальність; стратегічне управління персоналом; аудит у сфері якості; процеси та системи управління якістю в авіації, ділова іноземна мова.
Студенти денної форми навчання мають можливість проходити переддипломну практику за кордоном (м. Люблін, Республіка Польща, Люблінський політехнічний інститут).
Після закінчення навчання випускник може працювати в установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності будь-якої галузі народного господарства і може обіймати такі посади:

 • керівник установи (структурного підрозділу) стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець із стандартизації;
 • фахівець із сертифікації;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець із якості;
 • менеджер (управитель) систем якості;
 • аудитор систем якості;
 • професіонал з безпеки та якості;
 • інженер з якості.

Для вступу необхідно подати такі документи:

 1. Заяву
 2. Диплом про освіту, додаток до диплому (ксерокопія)
 3. Шість фотокарток розміром 3×4 см
 4. Паспорт та його ксерокопію
 5. Ксерокопію ідентифікаційного коду

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:
03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, НАУ,
корпус 2, кімн. 408; консультації за тел. 406-74-14,
066-166-38-43(Мельник Володимир Борисович),
067-599-65-05; 093-898-30-86 (Радько Олег Віталійович)
е-mail: nau_quality@ukr.net