ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

7 вересня проведено кваліфікаційний іспит з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії.

Комісія у складі д.т.н., проф. Кіндрачука М.В (голова комісії), д.т.н., проф. Мікосянчик О.О., д.т.н., проф. Мнацаканова Р.Г. та д.т.н., проф. Носка П.Л. також заслухала дослідницькі пропозиції здобувачів на навчання в аспірантурі Ільїної О., Кіриєнка М., Леусенко Д., Шамрая В. Дослідницькі пропозиції містили актуальні напрямки підвищення зносостійкості елементів трибоспряження. Представлені здобувачами наукові проекти були високо оцінені за критеріями наукового стилю викладання матеріалу, ступенем обґрунтованості проблеми, володінням дослідницькими методами.

Бажаємо здобувачам успішно скласти вступні випробування до аспірантури з англійської мови та поповнити лави аспірантів НАУ!