Індивідуальна освітня траєкторія

 

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра конструкції літальних апаратів
Спеціальність 134: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітній ступінь: Бакалавр
ОПП: Обладнання повітряних суден
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані
Методи аналізу інженерних даних  (фахова) Основи комп’ютерного моделювання (фахова)
Електротехніка та авіоніка (не фахова) Проєктування та конструювання виробів із композитів (не фахова)
Людський фактор в авіації (фахова)
Альтернативні
Основи астронавтики і аеронавтики (фахова) Прикладна гідрогазодинаміка (фахова)
Аналітичні та варіаційні методи (не фахова) Дискретні системи керування приводами  (не фахова)
Робочі тіла рідинно-газових систем літальних апаратів (фахова)
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані
Експериментальні дослідження конструкцій із композиційних матеріалів (не фахова) Конструкція літака авіації загального призначення (фахова)
Силові установки повітряних суден (фахова) Моделювання і розрахунок робочих процесів в рідинно-газових системах літальних апаратів (не фахова)
Пасажирське та побутове обладнання повітряних суден (фахова)
Альтернативні
Процедури технічного обслуговування авіаційної техніки (фахова) Ресурс авіаційних конструкцій (фахова)
Гідродинамічні машини та гідропередачі (фахова) Пневмопривод та пневматичні системи літальних апаратів (не фахова)
Гідравлічна і пневматична автоматика (не фахова)
7 семестр 8 семестр
Рекомендовані
Цифрове моделювання (фахова) Вступ до управління життєвим циклом виробів (фахова)
Основи проєктування вантажного літака та його обладнання (фахова) Технічне обслуговування повітряних суден (не фахова)
Гідропривод та гідравлічні системи літальних апаратів (не фахова)
Альтернативні
Методи неруйнівного контролю авіаційної техніки (фахова) Автоматизація технологічних процесів при виробництві авіаційної техніки (фахова)
Моделювання гідравлічних і пневматичних систем (фахова) Метрологiя та стандартизація (не фахова)
Експлуатаційна документація (не фахова)
Кафедра конструкції літальних апаратів
Спеціальність 134: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітній ступінь: Магістр
ОПП: Обладнання повітряних суден
Рекомендовані
Системи автоматизованого проєктування обладнання повітряного судна (фахова) Сучасні програмні методи розрахунку на міцність у літакобудуванні (фахова)

Моніторинг технічного стану авіаційних конструкцій (фахова)

Сучасні методи проєктування виробів із композитних матеріалів (фахова)

Вимоги до безпілотних авіаційних систем та їх обладнання (не фахова)

Процедури сертифікації авіаційної техніки (не фахова)
Альтернативні
Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення авіаційної техніки (фахова) Прогнозування пошкоджень та руйнувань машин та конструкцій (фахова)
Забезпечення ресурсу авіаційних конструкцій  (не фахова) Експлуатаційні пошкодження авіаційних конструкцій та методи діагностики (фахова)
Конструкція вертольота та його обладнання (фахова) Авіаційне законодавство (не фахова)
Спеціальність 134: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітній ступінь: Доктор філософії
4 семестр
Математичні методи багатофазних течій Неруйнівні методи контролю авіаційних конструкцій
Методи варіаційного числення в наукових дослідженнях Методи моніторингу технічного стану авіаційних конструкцій в експлуатації
Чисельні методи розрахунку робочих процесів в рідинно-газових системах Структурні моделі розсіяної пошкоджуваності конструкційних матеріалів