Новини

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ
Всеукраїнську регата  на Кубок НАУ “ПІВДЕННА ВАРТА”
Участь аспірантки в Міжнародному симпозіумі зі сталої авіації
Науковий семінар «Процеси та системи управління якістю в авіації»
Вітаємо з успішним захистом дипломних проектів здобувачів освітнього ступеня бакалавр
Вітаємо з перемогою в конкурсі
Планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості кафедри
Науково-практичний семінар «Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносостійкості»
Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр.
Результати анкетування випускників
Результати анкетування стейкхолдерів за спеціальністю 152 Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка, ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація»
Засідання трибологічного семінару
«ПОЛІТ 2023. Сучасні проблеми науки» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів
АВІА-2023. Засідання секції «Конструкція, міцність та зносостійкість авіаційної техніки»
Ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами академічної доброчесності
Зустрічі здобувачів вищої освіти зі стейкхолдерами
Перспективи працевлаштування в авіаційній галузі
Фаховий вступний іспит за ОПП «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»
Редакція журналу запрошує Вас до публікації в ювілейному сотому номері науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування»
Пройшли вступні іспити до аспірантури НАУ з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Кафедра приймала участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
Зустріч з представниками Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН
Результати атестації аспірантів кафедри
Поглиблення фахових компетентностей здобувачами вищої освіти
До ювілейного сотого випуску журналу «Проблеми тертя та зношування»
Розширення співпраці зі стейкхолдерами
Участь у Всеукраїнському онлайн-проєкті «День з професором»
Залучення фахівців та здобувачів до освітнього процесу
Прощавай, 152 спеціальність
Семінар «Контроль якості, сучасні матеріали та триботехнології в машинобудуванні» в рамках XXIV МНПК «Політ. Сучасні проблеми науки»