Новини

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ
Всеукраїнську регата  на Кубок НАУ “ПІВДЕННА ВАРТА”
Участь аспірантки в Міжнародному симпозіумі зі сталої авіації
Науковий семінар «Процеси та системи управління якістю в авіації»
Вітаємо з успішним захистом дипломних проектів здобувачів освітнього ступеня бакалавр
Вітаємо з перемогою в конкурсі
Планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості кафедри
Науково-практичний семінар «Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносостійкості»
Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр.
Результати анкетування випускників
Результати анкетування стейкхолдерів за спеціальністю 152 Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка, ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація»
Засідання трибологічного семінару
«ПОЛІТ 2023. Сучасні проблеми науки» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів
АВІА-2023. Засідання секції «Конструкція, міцність та зносостійкість авіаційної техніки»
Ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами академічної доброчесності
Зустрічі здобувачів вищої освіти зі стейкхолдерами
Перспективи працевлаштування в авіаційній галузі
Фаховий вступний іспит за ОПП «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»
Редакція журналу запрошує Вас до публікації в ювілейному сотому номері науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування»
Пройшли вступні іспити до аспірантури НАУ з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Зустріч з представниками Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН