Specialty of the Department of Engineering, Standardization and Certification

Освітня -наукова програма “Прикладна механіка” третього рівня вищої освіти
Робочий навчальний план 131 “Прикладна механіка” (Доктор філософії)
Програми вступного випробування