List of subjects of the Department of Engineering, Standardization and Certification

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

При підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня «Бакалавр»:

Освітньо-професійної програми «Літаки і вертольоти»; «Обладнання повітряних суден»; «Композиційні матеріали і конструкції»

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія», Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Авіаційне матеріалознавство

Будівельна механіка

Вступ до спеціальності

Динаміка та міцність авіаційної техніки

Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності

Механіка композиційних матеріалів

Механіка матеріалів та конструкцій

Неруйнівні методи контролю якості композиційних матеріалів

Основи теорії пружності, пластичності та повзучості

Проектування та конструювання виробів із композитів

Розрахунок та проектування з’єднань композиційних конструкцій

Спеціальні технології виробництва конструкцій із композитів

Сучасне інженерне матеріалознавство

Теоретична механіка

Теорія механізмів та машин

Технологія виробництва техніки з композиційних матеріалів

Фізична хімія композитів

Численні методи у розрахунках композиційних матеріалів

Освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»,  Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електротехнічні матеріали

Освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки і компресорні станції»,«Авіаційні двигуни та енергетичні  установки»

Галузь знань:  14  «Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

Метрологія та стандартизація

Основи конструювання

Технічна механіка

Освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті»

Галузь знань:  15  «Автоматизація та приладобудування», Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Прикладна механіка та основи конструювання

Освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Галузь знань:  17  «Електроніка та телекомунікації», Спеціальність: 173 «Авіоніка»

Авіаматеріалознавство

Механіка

Освітньо-професійної програми «Захист об’єктів критичної інфраструктури»

 Галузь знань:  26  «Цивільна безпека», Спеціальність: 263 «Цивільна безпека»

Прикладна механіка

Теоретична механіка

Освітньо-професійної програми  «Промислове і цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми»

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво», Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Теоретична механіка (статика)

Освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт  повітряних суден і авіадвигунів»,«Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів»

 Галузь знань: 27 «Транспорт», Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»

Деталі машин

Матеріалознавство

Опір матеріалів

Теоретична механіка

Теорія машин і механізмів

При підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня «Магістр»:

Освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

 Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування», Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Акредитація випробувальних лабораторій

Аудит у сфері якості

Інформаційні технології в сфері управління якістю, стандартизація та сертифікація

Керування ризиками в системах управління

Менеджмент якості

Методологія прикладних досліджень у сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Оцінювання відповідності персоналу

Процеси та системи управління якістю в авіації

Соціальна та екологічна відповідальність

Стандартизація та сертифікація в авіації

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Сучасні система технічного регулювання