Інформація для здобувачів вищої освіти

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ТА КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ. ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ

 

Здобувач вищої освіти може повідомити інформацію про проблеми у сфері безпеки, які є в університеті, про факти зловживань, корупційні прояви, задати запитання тощо:

1) Куратору своєї групи

2) Гаранту освітньої програми через корпоративну пошту:

Для бакалаврів – Корнієнко Анатолій Олександрович (anatolii.korniienko@npp.nau.edu.ua)

Для магістрантів – Мельник Володимир Борисович (volodymyr.melnyk@npp.nau.edu.ua)

Для докторів філософії – Мирослав Васильович Кіндрачук (myroslav.kindrachuk@npp.nau.edu.ua)

3)  У деканат Аерокосмічного факультету: (akf@npp.nau.edu.ua)

4) На електронну скриньку довіри НАУ

КОНСУЛЬТАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОПОМОГА

У секторі психолого-педагогічної роботи ви можете дізнатися інформацію з побутових та організаційних питань життя здобувачів вищої освіти  (наприклад, консультативну допомогу з питань поселення та проживання у гуртожитках Студентського містечка НАУ).

Вченою радою Національного авіаційного університету затверджено Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту

АКТУАЛЬНІ НАКАЗИ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Для створенням безпечних та здорових умов праці в університеті, дотриманням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, будь ласка, ознайомтесь з інструкціями з охорони праці та виробничої санітарії   з інструкціями з охорони праці та виробничої санітарії 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

Ви коли-небудь писали статтю та цитували щось без вказівки джерела? Ви колись списували на контрольній? Якщо Ваша відповідь «так», це означає, що ви брали участь у різних формах порушення академічної доброчесності.

Академічна доброчесність – це не те саме, що плагіат, хоча ці два терміни іноді плутають. Однак усі порушення академічної доброчесності вчених, у тому числі й плагіат, негативно та серйозно сприймаються у всіх педагогічних спільнотах.

Що таке академічна доброчесність та які її основні принципи?

Для того, щоб виховати доброчесність вчених у всіх спільнотах по всьому світу, потрібно перемогти академічний плагіат, недоброчесність та списування. Реалізація доброчесності серед педагогічних спільнот означає реалізацію її фундаментальних принципів.

Основними принципами академічної доброчесності є довіра, чесність, відповідальність, повага та справедливість. Людина, яка вирішила присвятити себе освіті, або зайнялася власною освітою, має поважати всі стандарти доброчесності та фундаментальні принципи.

Розглянемо основні особливості кожного з цих принципів, щоб зрозуміти, чому їх дотримання є важливим для академічної доброчесності.

Довіра. Взаємна довіра – це те, на що покладаються всі академічні спільноти. Довіра один до одного спонукає здобувачів вищої освіти до обміну ідеями та підтримує вільне спілкування та обмін знаннями. Така довіра допомагає кожному здобувачеві вищої освіти повністю розкрити свій потенціал.

Чесність. Особиста та інтелектуальна чесність у викладанні, навчанні, роботі та дослідженнях необхідна у навчальних спільнотах для просування академічної доброчесності. Чесність має вирішальне значення у пошуку істини людиною.

Відповідальність. Відповідальність у педагогічних співтовариствах необхідна для дотримання стандартів, із якими згодні всі сторони й ужиття заходів у разі будь-якого правопорушення. Особи, які працюють у групах, також мають нести особисту відповідальність.

Повага. Академічна доброчесність проявляється у шануванні та повазі ідей та думок інших людей у наукових спільнотах. Характер навчання завжди має бути заснований на участі, інтерактивності та співпраці.

Справедливість. Справедливість у педагогічних спільнотах може підтримуватись шляхом встановлення прозорих та чітких стандартів, очікувань та практик. Така організація відбивається на взаємодії між адміністраторами та студентами.

Різниця між академічною доброчесністю та плагіатом

Терміни «плагіат» та «академічна доброчесність» часто використовуються як взаємозамінні. Так, плагіат – це форма наукової недоброчесності, але це ще вся доброчесність.

Академічна етика означає відданість шести згаданим вище фундаментальним принципам: довірі, чесності, відповідальності, повазі та справедливості. Ці принципи формують поведінку людини і допомагають науковим співтовариствам втілювати свої ідеї у життя.

З іншого боку, плагіат є аспектом академічної доброчесності, бо він передбачає використання чужих теорій, слів, ідей, фактів та думок нечесним чином, оскільки ідеї та погляди, взяті у автора, подаються як нові та оригінальні.

Як уникнути академічної недоброчесності?

Порушення принципів чесності може виявлятися в різних формах. Наприклад, копіювання, змова, самоплагіат, плагіат в освіті та використанні електронних пристроїв для списування.

Академічний плагіат, який означає використання чужих ідей та видачу їх за свої, є формою академічної недоброчесності, що порушує всі принципи академічної етики. Як запобігти чи, принаймні, уникнути плагіату?

Можна використати кілька способів. Щоб уникнути списування, потрібно виконувати як домашні, так і екзаменаційні завдання самостійно без допомоги однолітків. Щоб уникнути плагіату, потрібно вчасно приступити до завдання, постійно відстежувати всі використані ресурси, правильно цитувати їх і використовувати спеціальні інструменти для визначення кожного випадку копіювання чужих робіт. Більш детально у Положенні про виявлення та запобігання академічному плагіату

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Неформальна освіта – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка.

У разі успішного складання підсумкових екзаменів користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Результати навчання осіб, які отримані у неформальному середовищі можуть бути визнані за умови порівняльного аналізу освітньої програми та отриманими документами з результатами навчання, виконанням усіх обов’язкових видів індивідуальних завдань та проходження підсумкового контролю з навчальної дисципліни для підтвердження рівня здобутих знань, умінь та інших компетентностей у відповідності до Положення

Увага! Рекомендуємо попередньо погодити можливість перезарахування результатів навчання у неформальному середовищі, перш ніж обирати курс.