Результати анкетування студентів, які навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»

На початку листопада 2022 року на кафедрі авіаційних двигунів АКФ проведено анкетування студентів ГУ-213Б та ГУ- 413Б груп (стаціонар), які навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (ОПП «Газотурбінні установки і компресорні станції»)

У анкетуванні прийняло участь 12 студентів.  Результати анкетування наведено  нижче

Опитування показало, що студенти в цілому задоволені навчальним процесом. За результатами анкетування буде прийнято рішення кафедри авіаційних двигунів про створення нових курсів вільного вибору студентів та про переформатування обов’язкових  курсів.