Наукова профільна школа з фізики для старшокласників «Технологія організації та здійснення наукового дослідження з фізики»

Стрімкість техніко-технологічних змін у ХХІ столітті, поява щораз нових вимог до випускників університетів і значна конкуренція на ринку праці потребує звернення до першооснов інженерної діяльності, витоки якої знаходяться,насамперед, у глибокому розумінні фізичної картини світу. В цьому контексті визначальною подією стало створення на АКФ потужної кафедри загальної та прикладної фізики (завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор А.П. Поліщук), навчально-виховний процес і наукову діяльність на якій нині здійснюють 35 науково-педагогічних працівників: 13 докторів наук, 17 кандидатів наук і 5 магістрів.
Одним з першочергових завдань кафедри загальної та прикладної фізики наразі є активна участь у вступній кампанії, здійснюваній АКФ НАУ. Так, за підтримки департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» та Президії Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України організовано і проведено 17 квітня обласну профільну наукову школу з фізики на тему «Технологія організації та здійснення наукового дослідження з фізики». Цільовою аудиторієюбули учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти– члени МАН України та педагоги – наукові керівники учнівських науково-дослідницьких робіт у науковому відділенні «Фізика і астрономія». У роботі школи взяли участь науковці НАН України, викладачі та наукові співробітники НАУ, а також співробітники Малої академії наук учнівської молоді.
На пленарному засіданні з вітальним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Аерокосмічного факультету А. Поліщук. З фахово орієнтованими  доповідями виступили  директор Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» С. Минзар («Реалізація ідей STEM-освіти у проектах малої академії наукучнівської молоді»), член-кореспондент НАН України Н. Фіалко («Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика»), професор В. Голуб («Наноматеріали для авіабудування»), професор І. Сліпухіна «Кого обирають працедавці? Нові професії 21 століття. Як до них готуватися?».
Екскурсії навчальними аудиторіями та лабораторіями «Електромагнетизм», «Оптика» та «Механіка»кафедри загальної та прикладної фізики супроводжувалися пізнавальними фізичними демонстраціями, презентаціями і майстер-класами, проведеними доцентами Т. Сакун, А. Марінченко та І. Бородій(«Явище електромагнітної індукції. Струми Фуко»),О. Грідякіною і Г. Бордюг («Як рідкі кристали змінюють світ») та студентами В. Донцем(«Принцип дії і застосування тепловізорів»), Д. Євтушенком і В. Сич («Використання програм відео- та аудіоаналізу у фізичних дослідженнях»), І. Скрипченком та Д. Скрипалем («Гармата Гауса»).
Гостям також було запропоновано мотиваційні екскурсії до навчальної лабораторії «Ангар» (доповідач – провідний інженер О. Голембіовський), установки для аеродинамічних досліджень літальних апаратів (доповідач – науковий співробітник В. Орлянський), Музей історії НАУ (доповідач –завідувач відділу А. Ларіонова).
За результатами заходу було укладено план подальших спільних дій на 2019-2020 рр. кафедри загальної та прикладної фізики АКФ та Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України щодо популяризації спеціальності 105 «Прикладна фізика і наноматеріали» та інших інженерних спеціальностей АКФ серед учнівської молоді та педагогічних працівників Закладів освіти Київської області.