Результати анкетування стейкхолдерів за спеціальністю 152 Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

На кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів з метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-професійної програми (далі – ОПП) «Якість, стандартизація та сертифікація» проведено анкетування стейкхолдерів. В анонімному опитуванні взяли участь 8 респондентів.

За результатами анкетування, в профільних організаціях працює 25 випускників. Стейкхолдери задоволені рівнем професійної підготовки випускників за даною ОПП. Відзначено, що наші випускники – це затребувані фахівці на сучасному ринку праці, які займаються сертифікацією процесів, продукції та послуг, стандартизацією нових видів продукції, веденням технічної документації, розробкою систем управління якості, здійсненням внутрішніх аудитів, валідацією технологічних процесів, підтвердженням компетентності персоналу тощо.

Роботодавці відзначили високий рівень загальнотеоретичної підготовки, рівень базових (професійних) знань та рівень навичок стратегічного мислення випускників.

Випускників високо оцінили за креативність, Націленість на кінцевий результат, Здатність працювати в колективі, ефективно представляти себе й результати своєї праці. Відмічено переважно високий рівень Націленості випускників на кар’єрне зростання і професійний розвиток, Рівень ерудованості, загальної культури, комунікабельності, Здатність працювати у міжнародному контексті. Відзначено також високий Рівень навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Більше 50 % респондентів зацікавлені в підвищенні рівня практичних навичок здобувачів вищої освіти. До основних пропозицій, висловлених стейкхолдерами при опитуванні, можна віднести наступні: приділити більшу увагу практичним навичкам оцінки ризику проявів небезпечних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури; необхідно збільшити частку професійних практик у навчальних планах, розширити базу практик із залученням потенційних роботодавців та створити належні умови для проведення всіх видів практик; запрошувати роботодавців на зустрічі зі студентами та залучати їх до проведення практичних занять.

Цікавим напрямком щодо поглиблення якості даної ОПП була надана пропозиція введення дисциплін з неруйнівного контролю оцінки якості деталей та конструкцій авіаційної техніки. Також є пропозиції щодо приділення уваги методам контролю композиційних матеріалів.

Результати анкетування розглянуті на засіданні кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів №1 від 01.02.2023р., пропозиції стейкхолдерів будуть враховані при щорічному перегляді ОПП.

Результати анкетування наведено нижче.

Дякуємо стейкхолдерам за активну участь в опитуванні.