Перелік тем дипломного проєктування ОС “Магістр”

Теми кваліфікаційних робіт
спец. 152 «Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка»
ОПП «Якість,  стандартизація та  сертифікація»

 1. Контроль якості робочих лопаток авіаційного двигуна
 2. Процеси оцінювання відповідності показників якості авіадвигуна
 3. Процеси управління якістю рухомого складу на залізничному транспорті
 4. Процеси управління якістю надання послуг медичними лабораторіями
 5. Системи управління якістю на підприємстві з виробництва та ремонту авіадвигунів
 6. Інтегровані системи управління якістю на авіабудівному підприємстві
 7. Встановлення компетентності персоналу з маркетингових досліджень
 8. Система управління якістю послуг в ДП «НАЕК Енергоатом».
 9. Процеси управління якістю виробництва будівельних матеріалів
 10. Система управління якості підготовки фахівців у авіаційному коледжі
 11. Процеси управління якістю послуг на газотранспортних підприємствах.
 12. Система управління якістю на промисловому підприємстві
 13. Процеси управління якістю автомобільного газобалонного обладнання
 14. Внутрішній аудит систем якості на авіапідприємстві.
 15. Процеси оцінювання відповідності та розвитку управлінського персоналу
 16. Процеси управління якістю міжнародних вантажних перевезень.
 17. Сертифікація паливно-заправних комплексів аеропортів
 18. Акредитація випробувальних лабораторій.
 19. Процеси управління якістю технічного обслуговування та ремонту вертольотів
 20. Процеси управління якістю захисних покриттів при відновленні деталей авіадвигунів.
 21. Процеси управління та оцінки ризиків в системах менеджменту якості.
 22. Процеси та системи управління якістю в організаціях з технічного обслуговування авіаційної техніки.
 23. Процеси проведення аудиту систем управління якістю авіаційних субʼєктів
 24. Сертифікація аеропортів.
 25. Інформаційно-вимірювальна система вібродіагностики підшипникових вузлів газоперекачувальних агрегатів
 26. Система вимірювання тиску по поверхні моделі літального апарату в аеродинамічній трубі.
 27. Інформаційно-вимірювальна система вібродіагностики побутової техніки
 28. Стандартизація методів фізико-механічних випробувань композиційних матеріалів для авіаційної галузі
 29. Акредитація лабораторії з калібрування Рівенської АЕС
 30. Процеси моделювання оцінки якості послуг в інтегрованих системах енергоменеджменту
 31. Акредитація та метрологічне забезпечення вимірювальних та випробувальних лабораторій
 32. Удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів в авіабудуванні