Шановні науковці!

 

Редакція журналу запрошує Вас до публікації в ювілейному сотому номері науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування», який видається кафедрою прикладної механіки та інженерії матеріалів.

Журнал «Проблеми тертя та зношування» є періодичним друкованим виданням, що виходить 4 рази на рік. Видання засновано у 1971 році як науково-технічний збірник. З 2013 року зареєстровано Міністерством юстиції України як науково-технічний журнал.

Головний редактор видання – член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук Мирослав Васильович Кіндрачук. До складу редакційної колегії входять провідні науковці України та зарубіжних країн.

Звертаємо увагу, що журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») та до міжнародних науково-метричних баз Index Copernicus, EBSCO, WorldCat, Google Scholar, Crossref.

У науково-технічному журналі «Проблеми тертя та зношування» наводяться результати наукових досліджень з напрямів:

– розроблення та застосування моделей і методів механіки контактної взаємодії поверхонь елементів машин з урахуванням тертя, зношування, мащення, деформування, температури, шорсткості, швидкості проковзування;

– прогнозування результатів контактної взаємодії твердих тіл у заданих умовах;

– розроблення методів проведення випробувань на тертя та зношування устаткування, випробувальних стендів і трибометричних комплексів;

– дослідження процесів, які розвиваються на поверхнях тертя контактуючих тіл, зв’язок цих процесів із тріадою тертя та керування цими процесами. Розв’язок конкретних задач для вузлів тертя;

– розрахунок і прогнозування параметрів тертя та зношування елементів машин з урахуванням зміни властивостей матеріалів, поверхонь тертя, мастильних матеріалів і зовнішніх чинників. Дослідження впливу процесів тертя та зношування на статичну та циклічну міцність матеріалів;

– дослідження триботехнічних аспектів формоутворення деталей, обробка матеріалів руйнівними та деформуючими способами;

– розроблення методів досягнення потрібних триботехнічних властивостей поверхонь тертя завдяки зміцнюючому впливу та нанесенню покриття та дослідження їх трибологічних характеристик;

– конструювання вузлів тертя, систем змащення та їх оптимізація, методи розрахунку вузлів тертя, їх надійність;

– дослідження процесів, які відбуваються в мастильному шарі з урахуванням властивостей мастила та  контактуючих твердих  тіл. Побудова моделей цих процесів і керування ними;

– дослідження механізму мастильного впливу рідких, напіврідких, пластичних, твердих і газоподібних мастильних матеріалів;

– дослідження процесів, котрі самоорганізуються при фрикційній взаємодії в трибологічній системі;

– розроблення методів і засобів безперервного контролю та керування станом фрикційних параметрів трибовузлів. Застосування трибодіагностики  на модельних і реальних конструкціях з метою контролю експлуатаційних характеристик вузлів тертя та прогнозування їх ресурсу;

– розроблення методів дослідження й оцінювання фізичних, хімічних, технологічних властивостей матеріалів, показників якості та споживчих властивостей матеріалів залежно від їх призначення;- встановлення закономірностей зв’язку між показниками різних властивостей матеріалів;- дослідження конструкційних та технологічних матеріалів на основі металів, полімерів і неорганічних сполук;- розроблення композитів з полімерною, металевою чи керамічною матрицею, градієнтних та комбінованих матеріалів конструкційного та технологічного призначення;- дослідження технічних, технологічних і захисних покриттів конструкційних та технологічних матеріалів;- дослідження фізичних та фізико-хімічних явищ в об’ємі, робочому шарі і на поверхні  деталей та вузлів із різних матеріалів  у процесі експлуатації;- пошук принципів і шляхів створення нових прогресивних матеріалів.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сторінці журналу за посиланням: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PTZ/about/submissions#authorGuidelines

Чекаємо на статті, що мають наукову і практичну цінність, на пошту nau12@ukr.net до 15 вересня 2023 року.