«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів

В рамках ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої і молодих учених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів 5 квітня 2023 року проведено засідання секції «Контроль якості, сучасні матеріали та триботехнології в машинобудуванні» в форматі онлайн.
В заході приймали участь здобувачі першого, другого та третього рівнів вищої освіти і науково-педагогічні працівники кафедри.
Здобувачами вищої освіти було представлено доповіді з актуальних питань дослідження міцнісних характеристик композиційних матеріалів залежно від ударних навантажень з різною енергією (доповідач – Мартин Трушковський (група АО-203Ба)), розглянуто методи розрахунку на стійкість щоглових конструкцій (доповідачі – Михайло Кутовий, Матвій Манжаюк, Максим Полосьмак, Олександр Ципков (група ЛВ 101Б) та Іван Ткаченко (група ТО 103Б)), проаналізовані основні положення стандартів ISO 45001 та OHSAS 18001 (доповідач – Микола Павлюченко (група ЯС-112М)), наведена оцінка якості послуг лабораторії з калібрування кваліметричним методом (доповідач – Юлія Романьок (група ЯС-112М)), охарактеризовано систему контролю якості пально-мастильних матеріалів у державній авіації України (доповідач – Березівський Назарій, група ЯС-112М), представлено переваги трибодіагностики за зміною фізико-хімічних характеристик мастильних матеріалів (доповідач – Євген Педан (група ЯС-112М)), наведено експериментальні дослідження щодо підвищення експлуатаційних характеристик мастильних матеріалів модифікуванням комплексами мікродобавок ((доповідач – Ігор Малярчук (аспірант, ОНП «Прикладна механіка»)) та ін.
Учасники конференції активно долучилися до обговорення представлених доповідей.
Особливу зацікавленість учасників засідання секції викликала історична довідка доцента Володимира Мельника про те, що науково-практична конференція ПОЛІТ є традиційним заходом в Національному авіаційному університеті. Підтвердженням тому є історичні фото учасників конференції кафедри Опору матеріалів (1979 р.) та кафедри Теорії механізмів і машин та деталей машин (1982 р.).

Засідання секції СНТК «Політ» кафедри Опору матеріалів (1979 р.)

 

Засідання секції СНТК «ПОЛІТ» кафедри ТММ та ДМ (1982 р.)

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів вітає усіх учасників та їхніх наукових керівників і бажає  всім Вам натхнення і мотивації до нових наукових здобутків!