Абітурієнту

Перед абітурієнтом та його батьками стоїть питання вибору цікавої, затребуваної на ринку праці, перспективної у майбутньому і високооплачуваної професії, яка повинна дати змогу людині само реалізуватися і забезпечити їй гідні умови життя за рахунок достойної оплати кваліфікованої праці. Проблема полягає у тому, щоб обрати саме ту спеціальність, яка буде актуальною у майбутньому, щоб не довелося скоро і часто перенавчатися, аби не втратити конкурентні переваги на ринку праці, чи працювати не за фахом і не розвиватися як професіонал.
Крім спеціалістів ІТ – сфери у першій половині 21-го сторіччя будуть актуальними інженерно-технічні спеціальності, і особливо у сфері новітніх композиційних матеріалів та пов’язаних з ними технологій. Композиційні матеріали (КМ), які утворені поєднанням двох і більше компонентів, мають нові корисні комплекси фізико-механічних та експлуатаційних властивостей. Сучасні КМ мають унікальні властивості, завдяки яким вони наразі є основними в аерокосмічній галузі, робототехніці, судно- та автомобілебудуванні, будівництві, медицині, тощо. З КМ виготовлені сучасні безпілотні апарати, дрони, елементи мультикоптерів, частини озброєння, бронежилети, каски та легкі сучасні протези для військових та цивільних, які втратили кінцівки.
У вирішенні проблеми вагової досконалості виробів авіаційно-космічної техніки, як одної з основних компонентів їх технічної досконалості, важливу роль відіграє застосування полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). Конструкції сучасних військових літаків та вертольотів, а також легких літаків загального призначення та різних безпілотних літальних апаратів практично повністю виконані з ПКМ. У конструкції найсучаснішого пасажирського літака Boing 787 «Dreamliner» вага конструкцій з ПКМ досягає 50%, а у Airbus 350 доходить до 53%, що дозволило суттєво знизити їх вагу та підвищити ефективність даних літаків.
Враховуючи вищенаведене та зростаючи потребу у спеціалістах з композиційних матеріалів і конструкцій з них, очікувано, що такі спеціалісти знайдуть цікаву і перспективну роботу з достойною оплатою, як в Україні так і за кордоном. Тому на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалі, була розроблена освітньо-професійна програма «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем» у рамках спеціальності 131 «Прикладна механіка» для підготовки зазначених спеціалістів. Державне підприємство ДП «АНТОНОВ», яке в СРСР було передовим по впровадженню композиційних матеріалів в конструкціях пасажирських та транспортних літаків і на якому були розроблені та виготовлені літаки: Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-148, Ан-158 та Ан-70 з широким використанням ПКМ, наразі є стейкхолдером – зацікавленою стороною даної освітньо-професійної програми. Представники ДП «АНТОНОВ» наразі приймають участь у підготовці спеціалістів з композиційних матеріалів і конструкцій з них на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалі, яка є випусковою для даної освітньої програми.


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма: «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем» є унікальною тим, що сфокусована на сучасних технологіях проектування, контролю, дослідження, розробки технологій виробництва та експлуатації композиційних конструкцій та зносостійких трибологічних систем для авіаційної техніки та об’єктів машинобудування.

Сьогодні практично у всіх галузях промисловості під час розробки нових виробів використовуються технології чисельного моделювання. Компанії, які дбають про своє становище на ринку та перспективи, активно впроваджують ці технології, щоб у найближчому майбутньому залишатися конкурентоспроможними та отримувати віддачу від інвестицій в інженерні розрахунки. Використання програмних комплексів ANSYS, SOLIDWORKS 3D, Lira та ін. створює інноваційний підхід до розробки нових виробів з композиційних матеріалів, який дозволяє впроваджувати найсучасніші технології виробництва та методи досліджень.

Експериментальні випробування композиційних матеріалів.

Розробка технологічних процесів виготовлення композиційних конструкцій та зносостійких покриттів.

Практичне використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE).

Опанування дисциплін освітньо-професійної програми «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем» дозволить використовувати на практиці сучасні методи, способи та засоби проектування, виробництва, складання, випробування, сертифікації та ремонту систем та елементів конструкцій з композиційних, традиційних та зносостійких матеріалів.

ОС Бакалавр


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем» спрямована на підготовку фахівців із прикладної механіки, стандартизації, оцінки відповідності та якості технічних систем. Відмінність програми – формування професійних компетенцій у галузі машинобудування та авіабудування за міжнародними, європейськими стандартами, у тому числі авіаційного спрямування (ISO серій 9000, 1400, 1700, 4500, EN ISO 9712, AS /EN 9100 тощо). Освітня кваліфікація: магістр з прикладної механіки стандартизації та оцінки якості технічних систем

Кваліфікація (за ДК 003:2010): 1493 Менеджер (управитель) систем якості;  2419.2 Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати наступні теоретичні та практичні проблеми:

 • розроблення та впровадження системи управління якістю на підприємствах;
 • запровадження та реалізація на практиці системи моніторингових досліджень тавнутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції тапослуг;
 • участь у створенні нових видів товарів, продукції та нових технологічних процесів напідприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки;
 • контроль виконання робіт із стандартизації, сертифікаціїта управління якістю продукції структурними підрозділами;
 • реалізація інтеграційних процесів стратегічної політики підприємств,міжнародних норм та стандартів з якості;
 • проведення аналізу та оцінювання поточної діяльностімашинобудівних та авіаційних підприємств у сфері управління якістю;

● розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації; оцінювання результатів впровадження системи управління якістю.
ОС Магістр


Навчальний процес

В основу навчального процесу покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами.

Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем» базується  на загальновідомих положеннях, результатах сучасних наукових досліджень та інноваційних знаннях у сфері проектування, виробництва та експлуатації композиційних конструкцій та технічних систем для авіаційної техніки та об’єктів машинобудування. Програма передбачає проектну діяльність через реалізацію фахових курсових робіт та проектів, проходження виробничих практик, зокрема з елементами дослідницької роботи здобувачів вищої освіти з подальшою апробацією результатів на конференціях.

В процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем» здобувачі вищої освіти набувають теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для організації робіт з розробки, впровадження і функціонування ефективних систем управління якістю підприємств і організацій, а також з розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації; оцінювання результатів впровадження системи управління якістю.

Навчаючись на кафедрі, здобувачі вищої освіти мають змогу прийняти  участь в науковій  роботі кафедри за наступними напрямами:

 • Проведення досліджень конструктивних елементів з полімерних композиційних матеріалів склопластиків і вуглепластиків
 • Розроблення узагальненого методу прогнозної оцінки контактної міцності, зношування і ресурсу гібридних трибомеханічних систем
 • Нові жароміцні матеріали і технології для підвищення зносостійкості деталей авіаційної техніки та прогнозна оцінка їх ресурсу
 • Розроблення апаратно-методологічного нанотрибологічного комплексу для підвищення триботехнічних характеристик та ресурсу високонавантажених вузлів тертя авіакосмічної техніки
 • Підвищення довговічності деталей авіаційних трибомеханічних систем сучасними методами інженерії поверхні
 • Підвищення довговічності та забезпечення міцності елементів конструкцій авіаційної техніки

Дисципліни, що вивчаються

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем»

 

 1. Вища математика.
 2. Фізика.
 3. Екологія.
 4. Вступ до спеціальності.
 5. Комп’ютерні технології та програмування.
 6. Інженерна та комп’ютерна графіка.
 7. Теоретична механіка.
 8. Матеріалознавство.
 9. Гідравліка та гідропневмопристрої.
 10. Електротехніка та електроніка.
 11. Основи мехатроніки.
 12. Метрологія, стандартизація та взаємозамінність.
 13. Теорія машин і механізмів.
 14. Опір матеріалів.
 15. Проектування та конструювання виробів із композитів.
 16. Технологія машинобудування.
 17. Конструювання машин і механізмів.
 18. Експериментальні дослідження конструкцій із композиційних матеріалів.
 19. Розрахунок та проектування з’єднань композиційних конструкцій.
 20. Основи надійності машин та механізмів.
 21. Основи машинного проектування та 3D моделювання.
 22. Економіка підприємства.
 23. Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках.
 24. Динаміка та міцність машин.
 25. Механіка композиційних матеріалів.
 26. Технологія виробництва техніки з композиційних матеріалів.
 27. Основи охорони праці.
 28. Автоматизація технологічних процесів.
 29. Триботехнічні характеристики композиційних матеріалів.
 30. Методи обробки поверхонь матеріалів.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»
 1. Методологія прикладних досліджень у сфері механічної інженерії.
 2. Процеси та системи управління якістю в авіації.
 3. Діагностіка та оцінка надійності технічних систем.
 4. Інтелектуальна власність та патентознавство.
 5. Технологічні методи управління якістю модифікованих поверхонь трибологічного призначення.
 6. Технології виготовлення та дослідження механічних властивостей інноваційних матеріалів.
 7. Статистичні методи в механіці.
 8. Процеси фізико-хімічної механіки в трибо логічних контактах деталей машин.
 9. Кваліметрія в машинобудуванні.
 10. Соціальна та екологічна відповідальність.
 11. Моделювання та оптимізація процесів стандартизації та оцінки відповідності технічних систем.

Навчальні приміщення та лабораторії

Наявність лабораторій сприяє удосконаленню учбового процесу шляхом залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних робіт.

Наші здобувачі вищої освіти приймають участь у постійно діючому науковому семінарі «Процеси та системи управління якістю в авіації», в міжнародних науково-технічних конференціях, олімпіадах, отримають гранти Президентського фонду Леоніда Кучми.

Стипендіати Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна»:

Ніна Рогожина (4 курс, 2021 рік);

Жосан Олександр  (5 курс, 2022 рік)

Практика та працевлаштування

Фахово-ознайомлювальна практика, виробнича, технологічна, а також переддипломна практики можуть проводитись на ДП “Антонов” та Інституті проблем міцності АН України, а також за кордоном у Словаччині на приватній фірмі, яка займається розробкою та виробництвом конструкцій з сучасних полімерних композиційних матеріалів.

Випускники отримують можливість працевлаштування на провідних державних та приватних авіа-, ракето-, авто-, та суднобудівних і залізничних підприємствах та фірмах України, наприклад ДП “Антонов” та Інституту проблем міцності АН України, які є стейкхолдерами, та закордону, а також в галузях виробництва спортивних товарів та товарів широкого вжитку. Використання програмних продуктів ANSYS, SOLIDWORKS 3D, Lira та ін. дає можливість користувачам проєктувати та виробляти вироби високої якості та бути конкурентоспроможними на ринку праці.
Наші випускники


 

Контакти

«Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем»

«Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 1.340
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/pmim/

тел. +38(044) 406-72-73

Ел.пошта oksana.mikosianchyk@npp.nau.edu.ua

melnikvb408@gmail.com