Планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості кафедри ПМІМ

20 жовтня 2022 року на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проходила планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості (СМЯ). Підставою для проведення перевірки був наказ Ректора НАУ №275/од від 13.09.2022 року. Ця Документована процедура встановлює порядок планування, проведення, документування та аналізу результатів внутрішніх аудитів кафедри для оцінки виконання встановлених вимог до СМЯ як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Університету, визначення її ефективності та результативності, придатності і забезпечення її удосконалення відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ISO 19011: 2018, Стандартам та рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та нормативно-правової бази України щодо вищої освіти.

Аудиторська група у складі Горобей Алли Володимирівни та Близнюк Олени Дмитрівни відзначила високий рівень підготовки та оформлення документації. З невідповідностями, зафіксованими аудиторською групою, співробітників проінформують на засіданні кафедри та розроблять план коригувальних (запобіжних) дій.

Дякуємо аудиторській групі з плідну працю та приємну атмосферу перевірки!