Кадровий склад кафедри механіки

ПАВЛЕНКО Петро Миколайович,
д.т.н., професор, завідувач кафедри
Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут, кваліфікація-інженер механік. Галузі наукових досліджень: автоматизація конструкторсько-технологічних робіт та інженерних розрахунків, 3Д моделювання параметрів і характеристик складних виробів і механізмів засобами CAD/CAM/CAE та PDM-систем. Автор близка 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій, 5навчальних посібників, 7 патентів та свідотств на право інтелектуальної власності. Підготував 10 кандидатів технічних наукта 2 докторів наук. Викладає курси: «Технологія виробництва техніки з композиційних матеріалів», «Методологія прикладних досліджень», «Математичне моделювання процесів і систем», «Automation of Aircraft Designing», «Modern Software metods for

КАСЬЯНОВ Володимир Олександрович,
д.т.н., професор
Заслужений професор НАУ. Закінчив Миколаївський корабельно-будівельний інститут
Галузі наукових досліджень: гідро-газодинаміка, математичні методи моделювання динаміки польоту, ідентифікація моделей динамічних об’єктів, методи обробки експериментальної інформації, аналітична механіка дисипативних систем. Автор близько 280 наукових праць, в тому числі наукових монографій, підручників, навчальних посібників, 8 винаходів. Підготував 7 докторів наук і 24 кандидати наук. Викладає курс “Теоретична механіка”, “Технічна механіка” державною і англійською мовами та курс математичних методів оптимізації і математичного моделювання систем і процесів.

САВЧЕНКО Микола Іванович
к. т.н., доцент
Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: втомлювальна міцність елементів авіаційних конструкцій. Автор близько 75 наукових та навчально-методичних робіт. Автор оригінальних методичних розробок з теорії пружності і механіки руйнування.
Викладає курси: “Опір матеріалів”, “Технічна механіка”.

.

БОГДАН Світлана Юріївна

к.т.н.,доцент
Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. Галузь наукових досліджень: проблеми механіки руйнування конструктивних елементів із композиційних матеріалів від статичного та динамічного навантаження із застосуванням сучасних програмних комплексів Solid Works, Cosmos, ЛІРА – САПР та ін. Автор більше 35 наукових та навчально-методичних праць. Викладає курси – «Механіка матеріалів і конструкцій», «Опір матеріалів», «Чисельні методи у розрахунках композиційних матеріалів», «Основи теорії пружності, пластичності та повзучості», «Механіка», «Технічна механіка», «Будівельна механіка» українською та англійською мовами.

ШЕВЧЕНКО Олег Анатолійович
к.т.н., доцент

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: механіка композиційних матеріалів та механіка руйнування. Автор понад 45 наукових та навчально-методичних робіт
Викладає курси: “Опір матеріалів”, „Механіка матеріалів і конструкцій”, „Розрахунок  і проектування з’єднань композиційних конструкцій”, „Проектування та виготовлення виробів з композитних матеріалів ”  (українською та англійською мовами).

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна
к.пед.н., доцент

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.
Галузь наукових досліджень: методи параметричної ідентифікації систем із зосередженими параметрами; адаптивні алгоритми ідентифікації; проблеми вузівської дидактики.
Автор понад 110 наукових та навчально-методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка” (українською та англійською мовами).

ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорійович
Доцент кафедри

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: проблеми зовнішньої авіаційної акустики, дослідження акустичних характеристик і траєкторій при зльоті літаків, проблеми вузівської дидактики, проблеми терття та зношування в машинах та механізмах. Заснував Центр підготовки кваліфікованих яхтсменів НАУ, який має державну ліцензію. Являється керівником цього Центру. Відзначений нагрудним знаком « Почесний працівник авіаційного транспорту»
Автор понад 30 наукових і методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка” , «Прикладна механіка» (українською та англійською мовами).

.

Балалаєв Антон Валерійович
 к. т.н., асистент кафедри

Закінчив Національний авіаційний університет.Захістив кандидатську дисертацію по спеціальності ,,Авіаційні двигуни”.

Галузь наукових досліджень: динаміка та міцність композиційних матеріалів, експериментальні методи досліджень напружено-деформованого стану, технологія виготовлення композиційних матеріалів.
Автор 14  наукових і методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка”, „Опір матеріалів” (українською та англійською мовами).