Кадровий склад кафедри механіки

АСТАНІН Вячеслав Валентинович,
д.т.н., професор, завідувач кафедри
Закінчив Ташкентський державний університет. Галузі наукових досліджень: пружно-пластичне деформування та руйнування різних захисних перешкод при ударному навантаженні; міцність несучих елементів та вузлів транспортної техніки та споруд при різних навантаженнях. Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 10 винаходів. Підготував 5 кандидатів технічних наук. Викладає курси: “Теоретична механіка”, “Технічна механіка”, “Опір матеріалів”.

КАСЬЯНОВ Володимир Олександрович,
д.т.н., професор
Заслужений професор НАУ. Закінчив Миколаївський корабельно-будівельний інститут
Галузі наукових досліджень: гідро-газодинаміка, математичні методи моделювання динаміки польоту, ідентифікація моделей динамічних об’єктів, методи обробки експериментальної інформації, аналітична механіка дисипативних систем. Автор близько 280 наукових праць, в тому числі наукових монографій, підручників, навчальних посібників, 8 винаходів. Підготував 7 докторів наук і 24 кандидати наук. Викладає курс “Теоретична механіка”, “Технічна механіка” державною і англійською мовами та курс математичних методів оптимізації і математичного моделювання систем і процесів.

ШЕВЧУК Віталій Серафімович
к.т.н. , професор кафедри

Помічник проректора НАУ. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.
Галузі наукових досліджень: рух рідин, що містять зважені частки, розробка методів розрахунків сепараторів і очищувачів забруднень в поливно-мастильних авіаційних системах. Автор близько 100 наукових, навчально-методичних робіт та винаходів.
Викладає курси: «Теоретична механіка», «Технічна механіка».

ЗАКРЕВСЬКИЙ Валентин Олександрович
Кандидат ф.-м.н., доцент

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.
Галузь наукових досліджень: аерогазодинаміка та гіперзвукові течії; проблеми дидактики у вузах.
Автор близько 50 наукових та навчально-методичних робіт.
Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка”.

САВЧЕНКО Микола Іванович
к. т.н., доцент
Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: втомлювальна міцність елементів авіаційних конструкцій. Автор близько 75 наукових та навчально-методичних робіт. Автор оригінальних методичних розробок з теорії пружності і механіки руйнування.
Викладає курси: “Опір матеріалів”, “Технічна механіка”.

.

БОГДАН Світлана Юріївна

к.т.н., доцент
Закінчила Київський інженерно будівельний інститут.
Напрямки наукових досліджень: Проблеми механіки руйнування та міцності конструктивних елементів від ударного навантаження.
Автор 25 наукових та методичних робіт.
Читає курси – «Опір матеріалів», «Динаміка та міцність машин» українською та англійською мовою.

ШЕВЧЕНКО Олег Анатолійович
к.т.н., доцент

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: механіка композиційних матеріалів та механіка руйнування. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних робіт
Викладає курси: “Опір матеріалів”, „Динаміка та міцність машин” (українською та англійською мовами).

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна
к.пед.н., доцент

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.
Галузь наукових досліджень: методи параметричної ідентифікації систем із зосередженими параметрами; адаптивні алгоритми ідентифікації; проблеми вузівської дидактики.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка” (українською та англійською мовами).

ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорович
Доцент кафедри

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: проблеми зовнішньої авіаційної акустики, дослідження акустичних характеристик і траєкторій при зльоті літаків, проблеми вузівської дидактики. Заснував Центр підготовки кваліфікованих яхтсменів, який має державну ліцензію. Являється директором цього Центру.
Автор понад 20 наукових і методичних робіт.

.

СІГНАЄВСЬКИЙ Олександр Миколайович
Асистент кафедри

Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: динаміка та міцність машин, міцність та ресурс елементів та вузлів транспортної техніки, системи комплексної інформаційної безпеки.
Автор 10 наукових і методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка”.