Пройшли вступні іспити до аспірантури НАУ з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка»

07 вересня на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проведено вступний іспит до аспірантури НАУ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка». Предметна комісія у складі д.т.н., професора Мирослава Кіндрачука, д.т.н., професора Павла Носка, д.т.н., професора Оксани Мікосянчик відзначила високий рівень підготовки абітурієнтів до фахового випробування. Вступники до аспірантури продемонстрували вміння описувати методи дослідження структурних, фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалів та конструкцій; застосовувати сучасні методи вибору конструкційних матеріалів при проектуванні, конструюванні та виробництві деталей авіаційної та ракетно-космічної техніки; описувати будову металів та неметалів; призначати оптимальні матеріали для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням їх структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей; застосовувати сучасні методи статичного, кінематичного та динамічного аналізу і синтезу механізмів і машин; застосовувати основи технології конструкційних матеріалів; проводити розрахунок окремих деталей машин; застосовувати методи проектування при створенні конструкцій машин, деталей, вузлів.

Вступники представили презентації дослідницьких пропозицій, в яких обґрунтували науково-дослідні ідеї та перспективи дослідження обраної наукової проблеми:

Березівський Назарій представив тему дослідження «Система контролю якості паливо-мастильних матеріалів у державній авіації України», в якій розкрив актуальні питання оцінки фізико-хімічних та триботехнічних показників авіаційних паливо-мастильних матеріалів, проведення моніторингу якості мастильних матеріалів під час експлуатації авіаційної і наземної техніки для забезпечення її надійної роботи;

Морщ Ілля описав характеристики відцентрових насосів та розглянув важливу роль мастильних матеріалів у забезпеченні надійної та ефективної роботи даного типу обладнання у доповіді на тему «Вплив різних марок олив на зносостійкість та тертя для відцентрового насоса Dickow Pumpen NCR 125/320»;

Шатило Сергій в доповіді на тему «Дослідження триботехнічних властивостей композитних матеріалів у поєднанні з робочими рідинами літального апарату» запропонував перспективні дослідження щодо розробки конфігурації патрубку з композитного матеріалу, що буде задовольняти як умовам міцності та довговічності, так і умовам найменшого тертя при взаємодії із рідиною для мінімізації втрат по довжині трубопроводу.

В представлених доповідях вступники продемонстрували наукову обізнаність, розуміння змісту дослідження обраної наукової проблеми, володіння методикою проведення науково-дослідницької роботи.

Бажаємо вступникам реалізувати свої наукові ідеї на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка.