Індивідуальна освітня траєкторія

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11)
Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
1 семестр
Рекомендовані
Оцінювання відповідності персоналу
Акредитація випробувальних лабораторій
Стандартизація та сертифікація в авіації
Альтернативні
Сертифікація персоналу з неруйнівного контролю
Теорія організацій
Моделювання та оптимізація процесів стандартизації
2 семестр
Рекомендовані
Інформаційні технології в сфері управління якістю, стандартизації та сертифікації
Соціальна та екологічна відповідальність
Аудит в сфері якості
Альтернативні
Система штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні
Сертифікація персоналу
Аудит в авіаційній галузі