Зустріч з представниками Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

В рамках угоди про співробітництво в науково-технічній та освітній сферах між Національним авіаційним університетом та Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України відбулась зустріч завідувача кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Мікосянчик Оксани Олександрівни та завідувача кафедри технологій аеропортів Тамаргазіна Олександра Анатолійовича з керівником відділу термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів Згалатом-Лозинським Остапом Броніславовичем, завідувачем відділу міжнародних зв’язків та трансферу технологій Стороженко Мариною Сергіївною та в.о. ученого секретаря Інституту Миронюком Денисом Валерійовичем. До зустрічі також залучено випускника ОПП «Технологій робіт та технологічне обладнання аеропортів» Морща Іллю Володимировича.

В ході зустрічі обговорені питання щодо залучення здобувачів вищої освіти всіх ступенів зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» та зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» до участі в науково-дослідних роботах та проєктах Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України з метою підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері зміцнення, ремонту та відновлення авіаційної техніки та виробів машинобудування.

Учасники зустрічі окреслили можливі напрями співпраці та перспективи набуття практичного досвіду і навичок здобувачами вищої освіти НАУ.