Вітаємо з перемогою в конкурсі

Аспірантка кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів 1-го року навчання за планом підготовки докторів філософії зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» Ільїна Ольга Андріївна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу «Застосування трибомоніторингу мастильних матеріалів при раціональному виборі товарних авіаційних олив для підвищення ресурсу трибоспряження», представлену на Всеукраїнському конкурсі студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Інтелект молоді. Раціональне природокористування та сучасні енергоефективні технології – 2022» (Секція: Енергетичний менеджмент, інженерія, хіммотологія та раціональне використання традиційних і альтернативних енергоресурсів).

Організаторами конкурсу виступили Міністерство освіти і науки України, громадська організація «Науково-технічна спілка хіммотологів», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В представленій на конкурс роботі розроблена методика оцінки моніторингу триботехнічних властивостей гідравлічних олив для прогнозування роботи елементів трибоспряження. На основі аналізу основних триботехнічних характеристик досліджуваних гідравлічних олив визначено найбільш значимі показники, які впливають на лінійний знос контактних поверхонь та одержана емпірична залежність лінійного зносу пар тертя від змащувальних, антифрикційних та енергетичних параметрів контакту.

Бажаємо успіхів в подальшій науково-дослідній роботі!