ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР.

23 листопада 2022 року на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня „магістр” за спеціальністю 152 Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація».

Екзаменаційна комісія під головуванням заступника начальника «Відділу технології та досліджень композиційних матеріалів», начальника лабораторії хімічного аналізу та фізико–механічних випробувань ДП «Антонов» Нитки Володимира Сергійовича, членів комісії – завідувача кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, д.т.н., професора Мікосянчик Оксани Олександрівни, доцента кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, к.т.н. Мельника Володимира Борисовича, доцента кафедри автоматизації та енергоменеджменту, к.т.н., доцента Кравчука Миколи Петровича, доцента кафедри автоматизації та енергоменеджменту, к.т.н., доцента Сильнягіна Анатолія Олексійовича та секретаря комісії – ст. викладача кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Семак Інни Вікторівни організовано і в доброзичливій атмосфері провели захист кваліфікаційних робіт в офлайн режимі.

Коло питань, які здобувачі обрали для своїх кваліфікаційних робіт, стосувалися актуальних проблем моделювання оцінки якості послуг в інтегрованих системах енергоменеджменту, акредитації лабораторій, стандартизації методів фізико-механічних випробувань композиційних матеріалів для авіаційної галузі, управління ризиками в інтегрованих системах менеджменту та ін.

Екзаменаційна комісія високо оцінила рівень набутих загальних і фахових компетенцій, які дозволяють здобувачам успішно застосовувати передові інженерні та наукові досягнення для розв’язання комплексних задач у галузі стандартизації та сертифікації.

Одноголосно були відзначені кваліфікаційні роботи Батуріної Лесі Мирославівни «Процеси моделювання оцінки якості послуг в інтегрованих системах енергоменеджменту», Литвиненка Валентина Андрійовича «Удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів в авіабудуванні», Булди Максима Вячеславовича «Акредитація лабораторії з калібрування Рівненської АЕС» та Константинова Антона Андрійовича «Процеси управління ризиками в інтегрованих системах менеджменту» та рекомендовані до огляду-конкурсу на кращу кваліфікаційну роботу серед випускників денної форми навчання ОС «Магістр» АКФ.

Щиро бажаємо успіхів нашим випускникам!!!