Засідання трибологічного семінару

16 лютого під головуванням д.т.н., професора Мнацаканова Р.Г. відбулось засідання трибологічного семінару з розгляду матеріалів дисертаційної роботи старшого викладача кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден Токарука Віталія Володимировича на тему “Підвищення зносостійкості дюралюмінієвого сплаву Д16 модифікацією поверхневого шару методом електроіскрового легування”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах (науковий керівник – д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Мікосянчик О. О.).

Після представленої доповіді здобувачу були задані питання стосовно одержаних результатів наукової роботи. В обговоренні роботи прийняли участь д.т.н., професор Дворук В.І., д.т.н., професор Марчук В.Є., к.т.н., доцент Лабунець В.Ф., к.т.н., доцент Ругайн О.В. та ін.

Д.т.н., професор, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Уманський О.П. та д.т.н., професор, професор кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден Духота О.І. після ґрунтовного ознайомлення з дисертаційною роботою надали рекомендації та пропозиції щодо внесення змін в певні розділи роботи.

За результатами голосування розглянуту дисертаційну роботу Токарука Віталія Володимировича на тему “Підвищення зносостійкості дюралюмінієвого сплаву Д16 модифікацією поверхневого шару методом електроіскрового легування” рекомендовано до представлення в спеціалізовану вчену раду Д 26.062.06 в Національному авіаційному університеті.