Спеціальність

  УВАГА!!! НАБІР В МАГІСТРАТУРУ НА 1 КУРС!!!

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів

Освітньо-професійна програма: «Якість, стандартизація та сертифікація» 

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1,4 роки – ОС «Магістр».

Освітня кваліфікація: магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Кваліфікація (за ДК 003:2010):  1493 Менеджер (управитель) систем якості

2419.2   Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

Набір студентів здійснюється на 1-й курс за програмою підготовки фахівців  ОС «Магістр». Приймаються особи з базовою («Бакалавр») або повною («Спеціаліст», «Магістр») вищою освітою будь-якого напряму підготовки.

Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати наступні теоретичні та практичні проблеми:

 • розроблення та впровадження системи управління якістю на підприємствах;
 • запровадження та реалізація на практиці системи моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг;
 • участь у створенні нових видів товарів, продукції та нових технологічних процесів на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки;
 • контроль виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами;
 • реалізація інтеграційних процесів стратегічної політики підприємств, міжнародних норм та стандартів з якості;
 • проведення аналізу та оцінювання поточної діяльності підприємств у сфері управління якістю;
 • розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації; оцінювання результатів впровадження системи управління якістю;

Профілюючі дисципліни: процеси та системи управління якістю в авіації,  стандартизація та сертифікація продукції та послуг; менеджмент якості; метрологічне забезпечення процесів управління якістю; інформаційні технології у сфері управління якістю, стандартизації та сертифікації; оцінка відповідності персоналу; керування ризиками в системах управління; акредитація випробувальних лабораторій; соціальна та екологічна відповідальність; сучасні системи технічного регулювання; аудит у сфері якості; ділова іноземна мова; стандартизація та сертифікація в авіації.

В процесі навчання студенти набувають теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для  організації робіт з розробки, впровадження і функціонування ефективних систем управління якістю підприємств і організацій, а також з розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації;  оцінювання результатів впровадження системи управління якістю;

              Партнерство: Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів тісно співпрацює з підприємствами енерго-, авіа- та машинобудування, у тому числі АТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ООО «Прогрес» (м. Харків), АТП ДП «Антонов», ДП «Завод 410» тощо; навчальними закладами України та закордонними установами, зокрема «Люблінська політехніка» (Польща), Білостоцький державний університет (Польща) де студенти можуть проходити практику.

Після закінчення навчання, випускник може працювати в установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності будь-якої галузі народного господарства і може обіймати такі посади:

 • керівник установи (структурного підрозділу) стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець із якості; інженер з якості
 • менеджер (управитель) систем якості;
 • аудитор систем якості;
 • професіонал з безпеки та якості;
 • інженер з якості.

Для вступу необхідно подати такі документи:

 1. Заяву, диплом про освіту, додаток до диплому (ксерокопія).
 2. Шість фотокарток розміром 3×4 см.
 3. Паспорт та його ксерокопію.
 4. Ксерокопію ідентифікаційного коду.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: 03058, м. Київ, просп.  Любомира Гузара 1, НАУ, корпус 2, кімн. 408; консультації за тел. 406-77-73,  066-166-38-43(Мельник Володимир Борисович).