Участь аспірантки Ільїної Ольги в Міжнародному симпозіумі зі сталої авіації

Аспірантка кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів 1-го року навчання за планом підготовки докторів філософії зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» Ільїна Ольга Андріївна представила доповідь на тему «Research of tribotechnical characteristics of modern aviation oil» на Міжнародному симпозіумі зі сталої авіації International Symposium On Sustainable Aviation (ISSA), який відбувся 25-27 листопада в Kasetsart University (Бангкок, Таїланд) в онлайн-режимі.

https://2021.issasci.org/
Доповідь