Силабуси

Робота газотурбінних двигунів на неусталених режимах
 Прикладна аеротермогазоднаміка
 Аеротермогазодинаміка газотурбінних двигунів
 Аероакустика газотурбінних двигунів
 ССМОД та ММОДза спец
Фізичне_та_математичне_моделювання
КТПССТСКС
Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
Iнформацiйне_забеспечення_наукових_дослiджень_
IМПРСТСКС
Комп’ютерні технології в проектуванні двигунів та енергетичних установок
Енергетичні_методи_впливу_на_параметри_та_характеристики_двигунів_та_енергетичних_установок Аеродинаміка_основних_компресорів_газотурбінних_двигунів
Філософія_наук та_iнновацiй_
Англійська_мова_наук._спрямування_(1)

Академічне_письмо_АМ_(1)