Робочі програми

PhD_РП_2.1.3_21_Полiмернi_матерiали_та_композити_ТП
PhD_РП_2.1.3_21_Трибологiя_полiмерних_матерiалiв
PhD_РП_1.3.1_21_Триботехнiчнi_матерiали_i_методи_пiдвищення_зносостiйкостi
PhD_РП_1.3.2_21_Трибологія та інженерія поверхні
PhD_РП_1.3.3_21_Триботехнiка_та_ОНД
PhD_РП_1.3.4_21_Обладнання_i_методи_трибологiчних_дослiджен_
PhD_РП_1.3.5_21_Діагностика та методи прогнозування довговічності вузлів
PhD_РП_1.3.5_21_Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки
PhD_РП_2.1.1_21_Променевi_методи_обробки
PhD_РП_2.1.2_21_Присадки_i_добавки_до_мастил_них_матерiалiв
PhD_РП_2.1.2_21_Процеси_ф-х_мехнiки_в_елементах_трибосистем
PhD_РП_2.1.2_21_Триботехнiчнi_та_експл_власт_ММ
Програма_практик