Робочі програми та силабуси

Робочі програми
РП Фізика ФКНТ спец.123_2023
РП Фізика АКФ спец.131_2024
РП Фізика спец.101_2024
РП Фiзика ФЕБІТ спец..162_2024
РП Фізика спец.186_2023
РП Фізика ФЕБІТ спец.263 _2024.
РП Фізика ФКНТ спец.122.3_2023


Силабуси
Силабус Фізика спец. 263 _2023
Силабус Фізика спец.123_2023
Силабус Фізика спец.162 _2024
Силабус Фізика спец. 122-3-2024