Результати анкетування випускників на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів

Результати анкетування випускників

На кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проведено анкетування випускників, які навчались за освітнім ступенем магістра 2021-2022 років навчання за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

В анонімному опитуванні взяли участь 6 респондентів, що складає 75 % випускників.

Результати опитування свідчать про відзначення випускниками достатнього/високого рівня професорсько-викладацького складу, здобутих теоретичних знань та професійних досягнень. Однак, більшу увагу необхідно приділити практичному рівню підготовки та підвищити якість проходження науково-дослідної та переддипломної практик.

Результати опитування випускників обговорені на засіданні кафедри. Прийнято рішення про збільшення рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» та про залучення здобувачів вищої освіти до участі в наукових конференціях та підготовки наукових статей.

Результати анкетування наведено нижче.