ПРОГРАМА онлайн-візиту

ПРОГРАМА

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої

програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» (ID у ЄДЕБО 6106) за справою

№0094/АС-23 в Національному авіаційному університеті з 09.02.2023 р. по 11.02.2023 р.

 

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної групи та ЗВО.

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної справи.

 

  1. 2. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час візиту експертної групи надає приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. Під час візиту ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, на них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. Проте можливі винятки, які погоджуються з експертною групою.

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із експертною групою спосіб.

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної зустрічі у погоджений час.

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує присутність запрошених.

Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути присутні особи, що не запрошені, відповідно до програми.

2.6. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час та місце проведення такої зустрічі. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО публікує посилання на відкриту зустріч на інформаційних джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі.

2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про самооцінювання.

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням технічних засобів відеозв’язку.

 

  1. Програма роботи експертної групи

 

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (09 лютого 2023 р.)
09:00–09:30 Організаційна онлайн зустріч з гарантом ОП «Газотурбінні установки і компресорні станції» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Учасники експертної групи: Гогоренко Олексій Анатолійович; Цюман Микола Павлович; Басов Анатолій Михайлович.

 

Гарант ОП: Андрієць Олександр Григорович, к.т.н., доцент.

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Учасники експертної групи
10:00–10:30 Онлайн зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Проректор з навчальної роботи

Полухін Анатолій Васильович

Заступник декана аерокосмічного факультету

Сидоренко Олександр Юрійович

Завідувач кафедри авіаційних двигунів

Терещенко Юрій Матвійович

 

Гарант ОП – Андрієць Олександр Григорович

10:30–11:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 1 і підготовка до онлайн зустрічі 2. Учасники експертної групи
11:00–12:00 Онлайн зустріч 2 з академічним персоналом Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Професор, завідувач кафедри АД – Терещенко Юрій Матвійович.

Капітанчук Костянтин Іванович

Балалаєва Катерина Вікторівна

Якушенко Олександр Сергійович

Андріїшин Михайло Петрович

Нікітіна Галина Миколаївна

 

Доцент – Стецик Христина Миколаївна.

Старший викладач – Бородій Ірина Олексіївна.

Старший викладач – Ящук Олеся Петрівна.

12:00–12:20 Підведення підсумків онлайн зустрічі 2 Учасники експертної групи
12:20–13:10 Обідня перерва
13:10–13:20 Підготовка до онлайн зустрічі 3 Учасники експертної групи
13:20–14:20 Онлайн зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти ОП «Газотурбінні установки і компресорні станції» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

Здобувачі другого курсу:

Буднік Дарина

Сулімов Анатолій

Гордійчук Віктор

Мирошниченко Роберт

Здобувачі четвертого курсу:

Дрозд Ярослав

Довгалюк Денис

Колков Олександр

Баздирєва Ірина

14:20–14:40 Підведення підсумків онлайн зустрічі 3 і підготовка до онлайн зустрічі 4 Учасники експертної групи
14:40–15:20 Онлайн зустріч 4 з представниками студентського самоврядування Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

Голова студради НАУ

Коваленко Артем Володимирович

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Одарченко Роман Сергійович

 

В.о. голови студентський ради АКФ – Стовбуна Павло Володимирович.

Голова профспілкової організації студентів АКФ – Купчак Назар Орестович.

Голова студради гуртожитку – Пержу Денис Вікторович.

Голова ТОСА АКФ – Рибачук Владислав Анатолійович.

15:20–15:40 Підведення підсумків онлайн зустрічі 4 і підготовка до відкритої онлайн зустрічі Учасники експертної групи
15:40–16:30 Відкрита онлайн зустріч Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Усі охочі учасники освітнього процесу, в тому числі випускники минулих років за ОП «Газотурбінні установки і компресорні станції» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

16:30–16:50 Підведення підсумків відкритої онлайн зустрічі і підготовка до онлайн зустрічі 5 Учасники експертної групи
16:50–17:40 Онлайн зустріч 5 зі роботодавцями Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Кононенко Руслан Володимирович, випускник 2005 року, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», Заступник начальника управління, Начальник відділу компресорних станцій Управління транспортування газу.

Орлов Ігор Олегович, випускник 1996 року, к.т.н. (НАУ), АТ «УкрТрансГаз», Начальник науково-технічного відділу.

 

17:40–18:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 5 Учасники експертної групи
18:00–19:00 Резервна онлайн зустріч Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч

День 2 – (10 лютого 2023 р.)
08:30–9:00 Підготовка до онлайн зустрічі 6 Учасники експертної групи
09:00–09:40 Онлайн зустріч 6 із адміністративним персоналом Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Начальник навчального відділу

Слободян Олександр Петрович

Представник навчального відділу сектора маркетингового забезпечення навчального процесу

Гузовська Олена Борисівна

Начальник навчально-методичного відділу

Голубничий Олексій Георгійович

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти

Гізун Андрій Іванович

Начальник управління кадрів та документообігу

Бондарчук Сергій Миколайович

Заступник декана аерокосмічного факультету

Квач Юлія Миколаївна

Директор студентського містечка

Станко Петро Олександрович.

09:40–10:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 6 і підготовка до онлайн зустрічі 7 Учасники експертної групи
10:00–10:40 Онлайн зустріч 7 із допоміжними структурними підрозділами Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

Проректор з гуманітарної політики та інновацій

Тімкіна Світлана Юріївна

Відповідальний секретар приймальної комісії

Зозуля Сергій Васильович

Директор Науково-технічної бібліотеки

Вахнован Вікторія Юріївна

Заступник директора центру інноваційних освітніх технологій

Бут Володимир Анатолійович

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Ісупов Володимир Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу

Слободян Наталія Іванівна

Завідувач лабораторії кафедри АД

Мільцов Володимир Євгенійович

 

10:40–11:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 7 і підготовка до онлайн зустрічі 8 Учасники експертної групи
11:00–11:40 Онлайн зустріч 8 із випускниками ОП Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Випускники ОП (рік випуску):

Кононенко Руслан Володимирович, випускник 2005 року, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», Заступник начальника управління, Начальник відділу компресорних станцій Управління транспортування газу;

Орлов Ігор Олегович, випускник 1996 року, к.т.н. (НАУ),  АТ «УкрТрансГаз», Начальник науково-технічного відділу, призначався Головою Державної екзаменаційної комісії по захисту кваліфікаційних робіт рівней Бакалавр та Магістр зі спеціальності 142;

Богданов Микола Юрійович, випускник 2008 року, к.т.н. (НАУ), головний інженер з експлуатації та технічного обслуговування компанії «АКСІОНА ЕНЕРДЖІ ГЛОБАЛ УКРАЇНА»;

Соловьов Олександр Федорович, випускник 1982 року, Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», проектування. компонування турбін авіаційних ГТД і наземних ГТУ;

Косянчук Олег Володимирович, випускник 2012 року, Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП;

Андріїшин Назар Михайлович, випускник 2003 року, Начальник відділу експлуатації та ремонту ДКС АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» НАК «НАФТОГАЗ» України»;

Каденський Микола Ярославович, випускник 2010 року, Начальник Управління розвитку мережі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

Куцелім Агнета Анатоліївна, випускниця 2012 року, Начальник Департаменту комерційної діяльності АТ «УкрТрансГаз»;

Терещенко Руслан Васильович, випускник 2006 року, Директор Філії «ВИРОБНИЧЕ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» АТ «УкрТрансГаз».

11:40–12:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 8, підготовка до резервної онлайн зустрічі Учасники експертної групи
12:00–13:00 Резервна онлайн зустріч Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч

13:00–14:00 Обідня перерва
14:00–15:00 Відеоогляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП «Газотурбінні установки і компресорні станції» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Гарант ОП – Андрієць Олександр Григорович.

15:00–16:30 Підготовка до фінальної онлайн зустрічі Учасники експертної групи
16:30–17:00 Фінальна онлайн зустріч Учасники експертної групи: Гогоренко О. А., Цюман М. П., Басов А. М.

 

Проректор з навчальної роботи

Полухін Анатолій Васильович

Заступник декана аерокосмічного факультету

Сидоренко Олександр Юрійович

Завідувач кафедри авіаційних двигунів

Терещенко Юрій Матвійович

 

Гарант ОП – Андрієць Олександр Григорович.

День 3 – (11 лютого 2023 р.)
09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Учасники експертної групи