ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ»

5 – 9 квітня 2021 року в Аерокосмічному факультеті пройшла ХVІIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» за напрямом «СУЧАСНІ  АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» on-line за посиланням: Meet

В роботі конференції прийняло участь більше 100 студентів

За результатами роботи секцій розподіл призових місць:

  • ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

1 місце –  Остапчук А.П., НАУ, Київ

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЕКСПЛУАТАНТА ПС В УМОВАХ КОРОНАВІРУСА 

Науковий керівник – Салімов Р.М. к.т.н. доцент

2 місцеIshunin E.K., NАU, Kyiv

IMPORTANCE OF FATIGUE MONITORING, FLIGHT 243

Scientific advisor – Voznyuk A.P

3 місцеЩуровський В.С., НАУ, Київ

ЗМІНЕННЯ ПІДХОДУ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Науковий керівник – Салімов Р.М. к.т.н. доцент

  • АВІАЦІЙНІ ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

1 місце –  Kozlenko M.O., NАU, Kyiv

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HYDROGEN ADDITIONS ON THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE

Scientific adviser – Andriets O.G, Ph Doctor

2 місцеRymarenko Y.OANTONOV COMPANY, Kyiv

DETERMINATION OF CHARACTERISTIC OF ACOUSTIC LINERS USING AN IMPEDANCE TUBE USING THE STANDING WAVE METHOD

Scientific adviser – Doroshenko K.V., Dr. Tech. Sc., Docent

3 місцеХижняк М.В., НАУ, Київ

ТЕХНОЛОГІЯ CFD ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ В В ОСЬОВИХ КОМПРЕСОРАХ

Науковий керівник – Дорошенко К.В., д-р. т. н.

  • РІДИННО-ГАЗОВІ СИСТЕМИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

1 місцеЄременко Р.О., НАУ, Київ

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИННО-ГАЗОВИХ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Науковий керівник – Бадах В.М., с.н.с., доц.

  • МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ АЕРОПОРТІВ

1 місце –  Яретик Д.В., НАУ, Київ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУЧАСНИХ АЕРОПОРТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Науковий керівник – Личик В.І.,ст.. викладач.

2 місцеBugay A.V., NАU, Kyiv

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS

Scientific supervisor – Mazur V.I., senior lecturer.

3 місцеMiedviedieva N. A.NАU, Kyiv

ANALYSIS OF ENERGY AND ECOLOGICAL EFFICIENCY OF AIRPORTS

  • DESIGN, MAINTANANCE AND DIAGNOSTICS OF AIRCRAFT AND GAS TURBINES

1 місце –  Nicholas Nwaribe, NAU, Kyiv

ACTIVE MAGNET BEARINGS 

Scientific supervisor – Gvozdetsky I.I., PhD, Associate Professor

2 місце – Pikul M., Otroshchenko V. NAU, Kiev

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF A GAS TURBINE UNIT WITH TWO-STAGE COMPRESSION

Scientific supervisor – Volianska L.G. PhD, Associate Professor

3 місцеAnyim Iheanyi Micheal, NAU, Kyiv

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NIGERIA AND ITS HISTORY.

LOCAL AND INTERNATIONAL AIRPORTS IN NIGERIA 

Scientific supervisor – Gvozdetsky I.I., PhD, Associate Professor

  • КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТРИБО ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ

1 місцеЖосан О. Ю. , НАУ, Київ

ОЦІНКА МІЦНІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІБРИДНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Науковий керівник – Мікосянчик О.О., д-р техн. наук, проф.

2 місцеПащенко М. О., НАУ, Київ

ОЦІНКА ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОНАПРАВЛЕНОГО ШАРУ КОМПОЗИЦІЙНОГО   МАТЕРІАЛУ

Науковий керівник – Мнацаканов Р.Г., д-р техн. наук, проф.

3 місце Долот Д.В., Пшеничний Д.А., НАУ, Київ

РОЗСІЮВАННЯ МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ АВІАЦІЙНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ЧИННИКІВ.

Науковий керівник – Семак І. В., ст. викладач

  • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В АВІАЦІЙНІЙ

ГАЛУЗІ

1 місце –  Пікуль М.О., НАУ, Київ

АСИНХРОННИЙ ДВИГУН З ПОКРАЩЕНИМИ ПУСКОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Науковий керівник – Тихонов В.В., к-т техн. наук, доц.

2 місцеTovkach S.S., NАU, Kyiv 

INTEGRATION OF HETEROGENEOUS DATA OF THE AVIATION ENGINE CONTROL SYSTEM

3 місце – Nwaribe Nicholas, NАU, Kyiv

AIRCRAFT ELECTRICAL POWER CONVERSION DEVELOPMENT 

Scientific adviser – Tovkach S. S., Candidate of Technical Sciences (Engineering), Associate Professor

  • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ ТА ЕНЕРГЕТИЦІ

1 місце –  Vasylets K.S., NАU, Kyiv 

UNCERTAINTY OF ELECTRICITY MEASUREMENT OVER SINGLE CHANNEL OF THE METERING UNIT UNDER REDUCED LOAD

Scientific supervisor – Kvasnikov V.P., D.Sc., Professor

  • АЕРОДИНАМІКА ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ ЛА

1 місцеСаттаров А.І., Розбицький В.А., НАУ, Київ

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІКИ КРИЛА МАЛОГО РОЗМАХУ З ОБ’ЄМНИМИ ВИХОРОУТВОРЮВАЧАМИ НА ПЕРЕДНІЙ КРОМЦІ

Науковий керівник – Ударцев Є.П., д-р техн. наук, проф.

2 місцеOsadchyi D., Klinduhov A., NАU, Kyiv

direct lateral force control system in civil transport aviation 

Scientific supervisor – Oleg Truhan, Associate Professor, Ph.D. in Technology